Troostboom voor nabestaanden van overleden bewoners in De Lindenburgh

STEENBERGEN – In De Lindenburgh prijkt sinds gisteren een zogenoemde troostboom, voor nabestaanden van bewoners die komen te overlijden in het verpleeghuis. TanteLouise-Vivensis bechouwt ook de nazorg als een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden en wil graag dat zowel familieleden als medewerkers en vrijwilligers zich gesteund voelen bij het verwerken van hun verlies. Vandaar dat de zorginstelling een verzoek tot de oprichting van een herdenkings-kunstwerk richtte tot het Monuta Charity Fund.

Marius Terol van deze organisatie overhandigde gisteren een cheque van 2500 euro aan voorzitter Jef Pelgrims van de Raad van Bestuur van tanteLouise-Vivensis. Samen met mevrouw H. Nijssen van de dagbehandeling in De Lindenburgh, werd de troostboom – gemaakt door Zsuzsanna Györgyövics – vervolgens officieel onthuld.

Wanneer een bewoner overlijdt wordt vanaf heden een glazen blaadje met de naam van de desbetreffende persoon in de boom gehangen. De troostboom krijgt een prominente plaats op de locatie zodat medebewoners, medewerkers en vrijwilligers er regelmatig even bij stil kunnen staan.

Daarnaast organiseert De Lindenburgh een jaarlijkse gedenkkring. Hierbij wordt stilgestaan bij alle overleden bewoners door het luisteren naar muziek, gedichten en teksten, verzorgd door medewerkers. Aan het eind van de avond krijgen de nabestaanden dan het blaadje van hun dierbare uit de troostboom overhandigd.