Toekomst Val Aan in De Heen hangt aan zijden draadje

DE HEEN – Nadat twee jaar geleden noodgedwongen de jeugdafdeling moest worden opgeheven, wegens gebrek aan voldoende voetballende kinderen, heeft RKVV Val Aan nu nog maar één heren- en één damesteam over. Het eerste elftal is bovendien teruggetrokken uit de 5de klasse C van het zondagvoetbal en gaat dit seizoen spelen in de competitie voor reserve- of tweede elftallen.

Volgens secretaris/penningmeester Frans Nootenboom mag de club zich nog gelukkig prijzen dat de KNVB een uitzondering heeft gemaakt voor de voetbalvereniging uit De Heen.

,,Reglementair moet je drie seniorenteams in competitie hebben, waarvan er één uitkomt in een standaardklasse. Hulde daarom aan Adrie Vissers van de KNVB, want zodoende blijft Val Aan in ieder geval nog even bestaan. De nieuwe situatie mag hooguit drie jaar duren.''

,,Zolang willen we echter niet wachten. De komende tijd gaan we bekijken wat het beste is: fusie met een zustervereniging of een ledenwerfactie, al zal dat laatste niet meevallen. Het verhaal van De Heen is immers bekend: er komen geen nieuwe inwoners en jeugd al helemaal niet.’’

,,Het is de realiteit dat onze club gedoemd is te verdwijnen,’’ vervolgt Nootenboom. ,,Dat komt niet uit de lucht vallen, maar het gaat wel sneller dan verwacht.’’

Val Aan telt nu nog 41 spelende leden, te weten 24 heren en 17 dames, en zo’n vijftien ‘stille leden’, inclusief het bestuur. Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering in mei zag het er nog iets rooskleuriger uit en spraken alle betrokkenen zich uit om de vereniging in de lucht te houden.

Bij het toernooi om de Groot Steenbergen Cup van afgelopen maand bleek Val Aan 1 echter met grote bezettingsproblemen te kampen, onder meer door blessureleed. Vervolgens bleek dat een aantal spelers reeds bij andere verenigingen in de buurt was gaan trainen en overschrijving had aangevraagd.

,,Vandaar ons late verzoek aan de KNVB om het eerste elftal uit de standaardklasse te halen. Zoiets kun je eigenlijk hooguit tot half mei doen. We zijn dus, nogmaals, erg blij met de uitzondering die de KNVB voor ons heeft willen maken.’’

Nootenboom wijst erop dat de toekomst van Val Aan ook nauw samenhangt met die van dorpshuis De Stelle. Bij de gemeente is een toekomstvisie voor het dorp in de maak, waaruit moet blijken welke voorzieningen nog overeind te houden zijn.

,,Als het gemeenschapshuis zou verdwijnen, heeft Val Aan ook een probleem, maar omgekeerd geldt hetzelfde. Zonder de voetbal vallen er voor De Stelle weer belangrijke inkomsten weg.’’