Toch uitgebreide discussie in raad over ‘noodwoningen’

STEENBERGEN – De motie van de Volkspartij, om onmiddellijk de plannen te staken voor de nieuwbouw van wat zij ‘noodwoningen’ en ‘op elkaar gestapelde houten hokken’ vindt, heeft gisteravond geen bijval gekregen van de andere politieke partijen. De discussie over de sociale huurappartementen voor reguliere woningzoekenden en statushouders wordt op een later moment vervolgd, maar staat niet op de agenda van de oordeelsvormende vergadering van de raad van aanstaande woensdag, zoals gisteravond bij herhaling werd gesteld.

Het onderwerp stond in de besluitvormende raadsvergadering van gisteravond weliswaar niet op de agenda, maar doordat de Volkspartij een motie indiende, lieten alle fracties zich toch verleiden om uitgebreid het debat aan te gaan. Burgemeester Ruud van den Belt voelde zich daar nogal ongemakkelijk bij, aangezien hij de actiegroep ‘GeenAzcinStb’ had beloofd dat er gisteravond niet over de kwestie gesproken zou worden in de raadszaal.

'Wij willen geen houten hokken, maar permanente, ordentelijke woningen'

Mede daarom blies deze actiegroep haar voorgenomen protest tegen het project af. ,,Dit brengt mijn geloofwaardigheid in het geding. Ik wil geen teleurgestelde burgers,’’ reageerde de burgemeester. Desondanks duurde de discussie voort. Fractievoorzitter Michel Lambers van de Volkspartij verklaarde uit en te na mordicus tegen de realisatie van de tijdelijke huisvesting te zijn, die volgens hem onherroepelijk tot verpaupering zal leiden. ,,Wij willen geen houten hokken, maar permanente, ordentelijke woningen. Ook tegen het feit dat eenderde wordt bestemd voor statushouders maken wij bezwaar, want dat is niet conform eerder gemaakte afspraken.’’

'Nog niet in beton gegoten'

Fractieleider Wilma Baartmans van Gewoon Lokaal! betichtte Lambers van ‘stemmingmakerij’ en vroeg zich af waar hij de wijsheid vandaan haalde dat er geen behoefte zou zijn aan de sociale huurappartementen zoals Stadlander die op Buiten de Veste wil bouwen. Volgens wethouder Petra Lepolder zijn dergelijke woonunits juist keihard nodig, aangezien er de komende jaren voornamelijk eenpersoonshuishoudens zullen bijkomen in de gemeente Steenbergen. Zij gaf overigens wel aan dat de plannen ‘nog niet in beton gegoten’ zijn.

'Frietkot in een koninklijk huis'

Namens Steenbergen Anders zette fractievoorzitter Tim Huisman vraagtekens bij de duurzaamheid van de zogeheten Finch-woningen, die hij als ‘een frietkot in een koninklijk huis’ bestempelde. Evengoed steunde hij de motie van de Volkspartij uiteindelijk toch niet.

Volgens fractieleider Kees Gommeren van de VVD staat de ontstane onrust niet in verhouding tot de positieve reacties (van woningzoekenden) op het project. ,,Of je de woningen mooi of lelijk vindt, is een persoonlijke smaak en doet niks af aan de functionaliteit en de goede eigenschappen ervan.’’

'Onderwerp ligt gevoelig en had beter gecommuniceerd moeten worden met bevolking'

Raadslid Joey van Aken van de PvdA toonde zich voorstander van het bouwplan, dat naar zijn mening hard nodig is, zowel om de woningnood onder reguliere woningzoekenden te lenigen als om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Anderzijds vond hij dat de mensen die zich ongerust maken ook een punt hebben. ,,Dit onderwerp ligt, zoals we weten, heel gevoelig, dus had de communicatie met de bevolking beter gemoeten.’’

'Over locatie gaan we ons nog nader beraden'

Fractievoorzitter Eric van der Spelt van D66 sprak zich tegen de motie uit met de woorden ‘wij steunen het concept, maar over de locatie gaan we ons nog nader beraden’. CDA-fractieleider Jeroen Weerdenburg sprak zijn afkeer uit over de gekozen bewoordingen van Lambers, zoals ‘noodwoningen’ en ‘verpaupering’, en betreurde het vooral dat de Volkspartij niet het geduld had opgebracht om te wachten op de oordeelsvormende vergadering van woensdag 30 november.

De suggestie dat de Finch-woningen dan op de agenda staan, blijkt echter niet te kloppen. Aan de orde komen wel de mogelijke overname van huurwoningen van Stadlander en de stand van zaken van de wettelijke opgave om statushouders onderdak te bieden. Daarbij zou het nieuwbouwplan op Buiten de Veste wel betrokken kunnen worden.