Tim Huisman bombardeert college met artikel 40-vragen

STEENBERGEN – Namens zijn fractie is D66 raadslid Tim Huisman zeer actief en regelmatig bombardeert hij het college van burgemeester en wethouders met artikel 40-vragen over tal van onderwerpen.

Onder meer over de karige verlichting langs de Halsterseweg. Volgens de fractievoorzitter van D66 ontvangt zijn partij signalen van – jeugdige fietsers – dat het fietsen van en naar Halsteren tussen de rotonde Franseweg en de verkeerslichten op de Halsterse weg niet prettig is en zelfs onveilig. Dit vanwege het ontbreken van lantaarnpalen. Hij vraagt het college of dit hier wat aan kan doen. Bij voorkeur verlichting zoals die bij de rondweg is. Dat deel van de weg valt overigens onder gemeentelijke verantwoordelijkheid (-red.).

Beschimmelde bieb

Een van de andere onderwerpen is de bibliotheek in Steenbergen. Huisman geeft aan dat hij zich zorgen maakt over de toekomst ervan. Hij noemt de faciliteiten en kwaliteit van de bibliotheek gedateerd en zegt dat D66 geschokt is bij het zien van het schimmelplafond in de bibliotheek en de doorleefde vloerbedekking. En stelt de vraag hoe de verloedering van het educatieve gebouw zo heeft kunnen gebeuren.
Tim Huisman doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat zijn fractie vindt dat het zeer wenselijk is dat er in elke kern van de gemeente Steenbergen een bibliotheekvoorziening is. Hij wil van het college horen of deze dat ook zo ziet en welk bedrag men er voor over heeft.

Aansluitend geeft Huisman aan dat er bij D66 door de bibliotheek overlast is gemeld. Die wordt veroorzaakt door mensen die na sluitingstijd zich hier ophouden. Er zijn ook vernielingen gemeld. Van het college wordt gevraagd hier wat aan te doen. Een van de suggesties is om het binnenplaatsje af te sluiten van de openbare weg. De muren dienen volgens D66 opgehoogd te worden om het er overheen klimmen moeilijk te maken.