Tienduizend euro per dorpskern voor verlichting beeldbepalende gebouwen

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om voor iedere dorp van de gemeente tienduizend euro ter beschikking te stellen om een beeldbepalend gebouw in die kern in het LED-licht te zetten. De kern Steenbergen kan geen gebruik maken van de regeling omdat de belangrijkste gebouwen (Gummaruskerk en Protestantse kerk) al in de schijnwerpers staan.

Het collegevoorstel dat aanstaande maandag behandeld wordt in de oordeelvormende vergadering is het resultaat van de motie ‘Verlichting beeldbepalende gebouwen’ die de gemeenteraad in november 2019 unaniem aannam op voordracht van Gewoon Lokaal!. De intentie van de raad was om de ongelijkheid tussen de stad en de dorpen weg te nemen met betrekking tot de verlichting van de ‘visitekaartjes’ van de kernen. Volgens de raad draagt het aanlichten van de beeldbepalende gebouwen ook bij aan het gevoel van trots en identiteit binnen de kernen en wordt er een bijdrage aan de sociale veiligheid geleverd. De opdracht aan het college was om met de eigenaren van de panden te onderzoeken hoe een en ander georganiseerd en betaald kon worden.

Dubbeltje

De uitwerking van de motie liet lang op zich wachten wat mede te wijten is aan de coronacrisis. Onder meer vanwege die crisis en de kosten die eruit voortkomen, adviseert het college de raad om niet te gaan voor de maximale variant, die een bedrag van 260.000 euro zou kosten. Om de kosten in de hand ter houden stelt het college voor om iedere kern een bedrag van 10.000 euro ter beschikking te stellen. Dit wordt de participatie-variant genoemd. De uitvoering komt bij de dorpsraden en leefbaarheidsgroep te liggen die in gesprek gaan met de eigenaren, zorgen voor draagvlak bij de omwonenden en op zoek gaan naar de aanvullende financiering. Ook zullen zij zorg moeten dragen voor de financiering van het onderhoud in de jaren die volgen. Het feit dat de kernen voor het grootste deel van de kosten zelf sponsoring moeten vinden, ziet het college wel als een risico voor de fondsenwerving rond het Jubileumjaar 2022. Ondernemers kunnen een dubbeltje nu eenmaal maar één keer uitgeven.

Kunstwerk

Het college trekt met de participatie-variant een vergelijking met de Subsidieregeling Bevordering Leefbaarheid waarmee kernen een kunstwerk in de openbare ruimte konden realiseren. Zij kregen daarvoor maximaal 10.000 euro gemeentelijke subsidie. Met uitzondering van De Heen hebben alle kernen hiervan gebruik gemaakt.

Aantrekkende werking

Er is ook nog een derde optie, namelijk de nul-variant. Hiermee trekt de gemeente helemaal geen geld  uit voor de verlichting. Deze variant geeft geen uitvoering aan de motie, maar desalniettemin geeft het college de optie wel mee als overweging: “De kosten voor de verlichting zijn hoog, zeker in deze tijd van bezuinigingen en oplopende kosten vanwege corona. Ook is de aantrekkende werking van verlichting in de dorpskernen minimaal.”

Aanstaande maandag wordt het voorstel behandeld in de oordeelvormende vergadering waarna de raad er op 28 januari aanstaande een besluit over neemt. 

De Holle Roffel

Ambachtsmuseum de Holle Roffel was in samenspraak met de Dorpsraad Kruisland al langer bezig met het verkrijgen van fondsen voor het verlichten van de voormalige protestantse kerk in het dorp. De totale kosten hiervoor bedragen 12.000 euro. De stichting kreeg hiervoor eind vorig jaar een gemeentelijke subsidie vanuit het initiatievenfonds ter hoogte van de 5.000 euro. Het resterende bedrag is grotendeels betaald dankzij een bijdrage het coöperatie fonds van de Rabobank.

[ door Dasja Abresch ] foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl