Tien nieuwe woningen aan Welbergsedijk op Welberg

WELBERG – Het college van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan de bouw van nieuwe woningen op twee locaties aan de Welbergsedijk op Welberg. Het gaat in totaal om tien woningen die passen binnen het bebouwingslint. Drie daarvan komen op het voormalige garagebedrijf van De Rooij en zeven op de huidige akkerbouwlocatie van de Gebroeders Jacobs. Beide plannen worden door de initiatiefnemers uitgewerkt waarna er informatieavonden volgen.

Voor wat betreft het bouwplan van de gebroeders Jacobs hebben de omwonenden van Welbergsedijk, Oud Cromwiels- en Welbergswegje inmiddels een uitgebreide informatiebrief gekregen.  Het akkerbouwbedrijf van de gebroeders Jacobs bestaat uit twee locaties: de Welbergsedijk en, om de hoek, het Welbergswegje. Uit efficiencyoverwegingen is besloten om alle bedrijvigheid te concentreren aan laatstgenoemde straat. “De akkerbouw is een branche waarin structureel de marges steeds kleiner worden en de risico’s steeds groter zijn,” zo staat te lezen in de bewonersbrief. “Efficiency in de bedrijfsvoering is daarom belangrijk.”

Slopershamer

Om dit te bewerkstelligen moet de akkerbouwbestemming aan de Welbergsedijk komen te vervallen en wordt de bedrijfswoning een burgerwoning. De loodsen die er naast staan, verdwijnen onder de slopershamer en worden herbouwd aan het Welbergswegje. Om dat te realiseren moet het agrarisch bouwblok aldaar vergroot worden. Ook dat maakt deel uit van de procedure.

Pony’s

Aan de Welbergsedijk ontstaat daarmee de mogelijkheid om de lintbebouwing verder door te zetten. De bouwlocatie is nu nog een weiland waar ponys’s grazen. De verdere inrichting en uitvoering is nog niet bekend, wel dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om een mix van vrijstaande en half vrijstaande woningen. Deze zullen afwisselend haaks op of evenwijdig aan de Welbergsedijk gebouwd worden.

Inloopavond

De wijziging heeft nogal wat voeten in aarde en het uitwerken van het voorontwerp-bestemmingsplan zal dan ook de komende maanden nog in beslag nemen. Half april hopen de initiatiefnemers de uitgewerkte plannen inhoudelijk aan de omwonenden te presenteren tijdens een inloopavond. Ideeën en opmerkingen die daaruit volgen, worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat de plannen half september ter inzage komen waarna de gemeente begin volgend jaar een besluit zou kunnen nemen.

Rijksmonument

Ook over de bouw van drie woningen op het voormalige garagebedrijf zijn de direct aanwonenden inmiddels geïnformeerd. Een bemoeilijkende factor op deze locatie is het voormalige woonhuis en de smederij die als rijksmonument te boek staat. Het gebouwtje uit 1861 staat echter al decennia lang te verkrotten en is inmiddels niet veel meer dan een ruïne. Ook is de kans groot dat er als gevolg van de bedrijfsactiviteiten op de locatie sprake is van grondvervuiling. Nader onderzoek moet dit nog uitwijzen.

Door: Dasja Abresch