Terugblik: de gasfabriek

Zoals veel plaatsen kende ook Steenbergen in vroeger tijden een eigen gasfabriek, die stond ter hoogte van wat nu het busstation is, aan de Burgemeester Van Loonstraat. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek opgeheven, de naargeestige gebouwen bleven tot eind jaren '50 van de vorige eeuw staan. Bij bodemonderzoek in de jaren '90 bleek de grond ter plekke zwaar vervuild en moest er dus een flinke bodemsanering aan te pas komen, om de sporen van de gasbriek voorgoed uit te wissen.

Getoonde fotobeeld en bijhorende informatie is afkomstig uit het boek De Stad, een bijzonder uitgave van Steenbergse Courant die de periode 1930 – 1980 belicht. Samengesteld door Ad van de Par en Jan Peeters – concept en grafisch ontwerp M.V. (Marjolein Vermeulen en Myrthe Veeneman – © Vermeulen Steenbergen b.v. Alle fotobeelden komen uit het foto-archief van Ad van de Par.