Terugblik: Communicanten Gummaruskerk 1959

Het 'doen van je eerste communie' was voor kinderen van katholieke ouders vaak een belangrijke gebeurtenis. Eerlijkheidshalve dient daarbij te worden gezegd dat het feit dat een communicant midden in de feestelijke belangstelling stond – met mogelijke cadeaux die daarmee gepaard gingen – voor henzelf daarbij het hoogtepunt vormde.

Op de foto verlaten de communicantjes de St Gummaruskerk, ca. 1959. Bij de jongens onder meer Rien van Mechelen, de zoon van fotograaf Henk van Mechelen, die deze foto maakte. Tweede van links onder de meisjes: Jannie van Agtmaal, zesde van rechts. 

Getoond fotobeeld en bijhorende informatie is afkomstig uit het boek De Stad, een bijzonder uitgave van Steenbergse Courant die de periode 1930 – 1980 belicht. Samengesteld door Ad van de Par en Jan Peeters – concept en grafisch ontwerp M.V. (Marjolein Vermeulen en Myrthe Veeneman – © Vermeulen Steenbergen b.v. Alle fotobeelden komen uit het foto-archief van Ad van de Par.