Terugblik April 2017: Groot alarm geslagen voor bedreiging 380 kV-tracé

Jarenlang leek de voorgenomen aanleg van het hoogspanningsnet tussen Borssele en Tilburg letterlijk aan Steenbergs grondgebied voorbij te gaan. Tot plots groot alarm werd geslagen nadat bleek dat een mogelijke optie door het Steenbergse binnen een paar weken tijd een veranderd stempel meekreeg.

Het werd van ‘hoogst onwaarschijnlijk’ tot ‘zeer waarschijnlijk’ en dat deed de noodbellen rinkelen. Zwaar overleg tussen de buurgemeenten leidde echter uiteindelijk tot een gezamenlijk voorstel richting minister, die hier mee akkoord ging. Het tracé ontwijkt nu onder meer Dassenberg, maar schampt nog wel de Kruislandse polder. Wethouder Lepolder beloofde te strijden voor maximale maatregelen ter voorkoming van overlast voor bewoners daar.