Tegenstanders Bolten houden voet bij stuk

STEENBERGEN – Op advies van waarnemend burgemeester Joseph Vos hebben de partijen die in december de motie van wantrouwen aannamen tegen burgemeester Saskia Bolten in de raadsvergadering van vanavond besloten het verkenningsrapport naar de bestuurscrisis in Steenbergen geheim te houden. De eenmansfracties van de PvdA, de Volkspartij en Koos Boluijt drongen aan op openbaarmaking, maar kregen hiervoor de handen niet op elkaar. Hetzelfde gold voor hun verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de hele gang van zaken.

Arnold van der Heijden sprak namens de petitiegroep 'Steenbergen achter Saskia' de gemeenteraad toe. 

De fracties van CDA, VVD, GB/Dé Lokale Partij, Door!, D66 en Steenbergen Anders gaven aan het volste vertrouwen te hebben in de missie van waarnemend burgemeester Vos, die eind december door de Commissaris van de Koning voor onbepaalde tijd werd aangesteld als vervanger van de met verlof ‘gestuurde’ Saskia Bolten.

Naast het uitvoeren van de reguliere burgemeesterstaken, is het ook aan Vos om de rust te herstellen en uit te zoeken hoe het er in de gemeentelijke organisatie aan toe gaat, met als uiteindelijk doel het creëren van een omgeving waarin een burgemeester normaal en goed kan functioneren. Als hij zover is gevorderd, wordt ook bekeken of Bolten al dan niet zou kunnen terugkeren op haar post.

Onafhankelijk

De zes partijen stelden het dubbelop te vinden om nu ook nog eens een apart onderzoek te gelasten, zoals PvdA, Volkspartij en Boluijt graag zouden zien. PvdA-fractieleider Willem van den Berge sprak zijn teleurstelling uit over de reacties op de moties die hij indiende, mede namens de Volkspartij en Boluijt. ,,Jammer dat een meerderheid van de raad niet objectief wil laten vaststellen wat er allemaal is gebeurd, zodat de burgers zich naar aanleiding daarvan een oordeel kunnen vormen. Wij hebben ook vertrouwen in Vos, maar voor hem zal het toch moeilijk zijn om helemaal onafhankelijk te blijven in deze kwestie.’’

Van den Berge nam het de waarnemend burgemeester overigens hoogst kwalijk, dat deze vóór de stemming over de moties zijn mening ventileerde en de raad adviseerde om het onderzoeksrapport niet openbaar te maken. ,,Daarmee wordt maar één element uit een keten aan gebeurtenissen belicht,’’ opperde Vos. ,,Terwijl we er niks mee kunnen repareren en het de zaak alleen maar complexer maakt.’’

Afschuw

,,U beïnvloedt op oneigenlijke wijze het proces en dat betreur ik ten diepste,’’ reageerde Van den Berge verbolgen. ,,Vooral omdat alle partijen die zich nu achter uw advies verschuilen de afgelopen weken luid en duidelijk hebben verkondigd dat de bevindingen van de verkenningscommissie zo snel mogelijk openbaar gemaakt zouden moeten worden. Zo krijgen de burgers niet de klaarheid die zij willen en waar zij recht op hebben. Het wegsturen van de burgemeester heeft hen met afschuw vervuld.’’

Waarnemer Joseph Vos begon de vergadering van vanavond met de woorden dat het naar zijn idee binnen de gemeente Steenbergen allemaal prima loopt en dat de raad en het college de bijna afgelopen bestuursperiode veel goed werk hebben verricht. Ook riep hij zowel de politici als de media op om in de komende verkiezingstijd prudent en zorgvuldig om te gaan met de bestuurlijke problemen. ,,Het gaat immers om mensen die zich niet of nauwelijks kunnen verdedigen.’’

Petitie SAS

De discussie over het heikele onderwerp vond verder plaats nadat Arnold van der Heijden namens de werkgroep ‘Steenbergen achter Saskia’ de petitie met circa 3000 handtekeningen had overhandigd aan Vos, in de hoop dat de politieke tegenstanders van Bolten hun motie van wantrouwen wilden intrekken.

Hij vroeg hierbij onder meer met welk belang VVD, CDA, D66, Steenbergen Anders, GB/Dé Lokale Partij en Door! ervoor hadden gekozen om het vertrouwen in Bolten op te zeggen. Ook wees hij erop dat zij in die bewuste vergadering ‘onfatsoenlijk en respectloos’ is behandeld en dat haar noodkreet wél door een groot aantal burgers is herkend, maar door de raad niet serieus is genomen.

Namens de zes partijen legde Vincent van den Bosch, fractievoorzitter van D66, vervolgens een verklaring af. Hij somde nog eens op hoe het zover was gekomen en zei dat de raad de mening van de burgers zeer serieus neemt en dat er lering getrokken dient te worden uit het gebeurde. Dit resulteerde echter niet in steun voor de moties van PvdA, Volkspartij en Koos Boluijt.