Te weinig draagvlak in raad voor bezuinigingen

STEENBERGEN – In de gemeenteraad is op z’n best een meerderheid van 13 zetels te bereiken voor een bezuinigingspakket van krap een half miljoen euro. Noodzakelijk is echter dat er 2 miljoen, structureel per jaar, bezuinigd gaat worden. En daarvoor ‘zoekt’ het college eigenlijk een groter politiek draagvlak.

Bij een tweederde meerderheid – de Steenbergse raad telt negentien zetels –  is het risico naar mening van B en W (te) groot dat na de verkiezingen van volgend jaar maart de bezuinigingsmaatregelen alweer herzien moeten worden.

Als de kleinst mogelijke meerderheid van tien volksvertegenwoordigers de knoop toch wil doorhakken, zijn besparingen tot een bedrag van iets meer dan 1,3 miljoen euro mogelijk.

Tot deze conclusie(s) komt het college op basis van de extra commissievergadering die vorige week donderdag plaatsvond, met als enige onderwerp de bezuinigingen, waarover alle partijen toen hun licht lieten schijnen.

Maandag 24 juni moeten de raadsfracties besluiten hoe nu verder. Als zij er niet uitkomen, wordt het volgens B en W uitermate lastig om de gemeentelijke begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.