TaalSteenbergen nieuwste middel in strijd tegen taalachterstand

STEENBERGEN – Het Taalhuis is volwassen geworden en heeft een nieuwe naam gekregen: TaalSteenbergen. Onlangs was de kick-off van dit nieuwe platform waar alle taalactiviteiten in de gemeente Steenbergen zijn gebundeld. De bedoeling is dat vraag en aanbod beter samenkomen en inwoners van alle leeftijden beter kunnen worden geholpen. Dat kan hulp zijn bij het schrijven van een goede sollicitatiebrief, maar ook uitleg bij het beeldbellen wat in deze coronatijd erg actueel is.

Ook de presentatie van TaalSteenbergen gebeurde via een digitale bijeenkomst. Wethouder Esther Prent vertelde vanachter haar computerscherm dat er bij de evaluatie van het Taalhuis gekeken is naar wat goed werkte en wat beter kon. “Daar kwam onder andere uit dat we zelf meer regie willen hebben in het netwerk en dat we meer willen aansluiten bij de behoefte van inwoners met een taalvraag. Voorheen gingen we met ons aanbod de markt op, maar we willen nu juist meer de behoefte centraal stellen.”
Het beleidskader laaggeletterdheid is eind 2019 aangenomen in de gemeenteraad en TaalSteenbergen geeft nu handen en voeten aan de uitgangspunten van dit beleid.

Partners zoals bibliotheek en Ontmoetingswinkel

Monirah Schep neemt naast haar werkzaamheden bij Vluchtelingenwerk Steenbergen nu ook de rol van coördinator van TaalSteenbergen op zich. “Het gaat erom dat we de hulpvraag die nu nog vaak verborgen blijft vanwege schaamte, naar boven krijgen. We zijn al een netwerk aan het opbouwen met partners zoals de bibliotheek en de Ontmoetingswinkel en daar komen er hopelijk nog veel meer bij. Het gaat om veel meer dan alleen maar taalonderwijs, ook bij zoiets praktisch als met het openbaar vervoer reizen kunnen we helpen.”

Taalplezier staat voorop

Alle bijeenkomsten en cursussen die TaalSteenbergen wil gaan organiseren zijn vanwege de coronamaatregelen voorlopig opgeschort, maar dat betekent volgens de coördinator niet dat het werk stilligt. “Er is de afgelopen tijd digitaal al veel gedaan en daar gaan we mee door. De Voorleesexpres, voor kinderen met een taalachterstand en hun ouders, leest nu bijvoorbeeld digitaal voor zolang het fysiek nog niet mag. Taalplezier is een belangrijk uitgangspunt, dus voor de jonge doelgroep hoop ik samen te gaan werken met de sportcoaches om spel en taal te gaan combineren. En de volwassenen ervaren zoveel plezier als ze zich over hun schaamte heen zetten en beter leren lezen.”

Bibliotheek voorlopig nog open

Als er weer groen licht komt om fysieke cursussen te gaan organiseren, zullen die vooral moeten gaan plaatsvinden in de bibliotheek aan de Blauwstraat. De toekomst van die locatie staat echter al een tijdje ter discussie. Wethouder Prent wist nog te melden dat daar momenteel volop ideeën voor worden uitgewisseld. “Voorlopig blijft de Blauwstraat nog open en wanneer daar verandering inkomt, laten we dat ruim op tijd weten.”

Op de website www.taalsteenbergen.nl is alle informatie te vinden.

Door: Nicole van de Donk