’t R@velijn groeit door naar 620 leerlingen

STEENBERGEN – Van de 132 leerlingen die dit jaar op ’t R@velijn hun eindexamen hebben gedaan, zijn er in het eerste tijdvak 121 geslaagd. Een score van 92%, waarover directeur Huibert de Jonge zeker niet ontevreden is. Na de herkansingen verwacht hij bovendien op 96% uit te komen en daar kun je volgens hem als school zeker mee voor de dag komen.

En er valt nog meer goed nieuws te melden, want in weerwil van de krimp die steeds werd voorspeld, groeit ’t R@velijn na de zomer door, van 581 naar maar liefst 620 leerlingen. Voor het nieuwe schooljaar hebben zich 179 brugklassers aangemeld uit alle kernen van de gemeente Steenbergen en ook (ver) daarbuiten.

Op de Mavo-afdeling van de school deden 30 leerlingen eindexamen. Daarvan werd er één definitief afgewezen en mogen er twee in de herkansing en die hebben volgens De Jonge nog alle kans van slagen. De directeur roemt de goede cijfers van ‘zijn’ Mavo-leerlingen, die op een gemiddelde van bijna een 7 uitkwamen. ,,Dat vind ik een heel mooi punt.’’

Van de 55 examenkandidaten op de kaderberoepsgerichte leerweg, kunnen er twee dit schooljaar geen diploma meer behalen. Vier leerlingen krijgen nog een tweede mogelijkheid en van hen verwacht De Jonge dat ze het alsnog zullen redden. Het gemiddelde ‘rapportcijfer’ van de geslaagden tot nu toe bedraagt een 6,6, wat volgens De Jonge waarschijnlijk ook het landelijk gemiddelde voor deze leerweg zal zijn.

De examinanten van de basisberoepsgerichte leerweg scoorden ‘opmerkelijk hoge uitslagen’, met een 7 als gemiddelde. Van de 47 leerlingen die voor deze leerweg hun examen aflegden, werd er eentje definitief afgewezen en staat één scholier nog een ‘her’ te wachten. De directeur gaat ervan uit dat deze leerling dan alsnog met vlag en wimpel zal slagen.

De uitslagen van de herkansingen zijn op 1 juli bekend, op woensdag 6 juli worden aan alle geslaagden de diploma’s uitgereikt.