’t Pluspunt verkocht; kater voor dorpsraad

KRUISLAND  – ’t Pluspunt aan de Langeweg in Kruisland is verkocht. Afgelopen vrijdag droeg de eigenaar, stichting Groenhuysen, het voormalige klooster over aan de heren R. en J. Hopmans en J. Verbraak die de appartementen gaan verhuren.  “Aan inwoners van Kruisland en directe omgeving”, benadrukt Ralph Hopmans. Bij de Dorpsraad Kruisland is het nieuws van de verkoop als een fikse tegenvaller binnengekomen. “Er had zich net iemand bij ons gemeld die er zorgwoningen wilde realiseren in combinatie met de exploitatie van de soos.”

Enkele jaren geleden werd ’t Pluspunt als woonvoorziening voor senioren inclusief ouderensoos en kerkkapel gesloten door Groenhuysen. Het pand was dringend aan renovatie toe en geld daarvoor ontbrak. Bovendien was de exploitatie van de soos onvoldoende rendabel voor de stichting. Uit een enquête die de Dorpsraad Kruisland over het onderwerp hield, kwam naar voren dat de Kruislanders er wel de voorkeur aan gaven dat het pand bestemd zou blijven voor de huisvesting van ouderen, inclusief soos en kapel .

Gezonde mix

Na enkele jaren vergeefs naar financiers voor een dergelijk plan te hebben gezocht, heeft Groenhuysen uiteindelijk besloten tot verkoop van het pand aan een particuliere partij. De heren Hopmans en Verbraak zetten afgelopen vrijdag hun handtekening onder het koopcontract. Zij brengen de verhuur van de appartementen onder bij Hopmans Wonen, specialist in huur, verhuur en beheer te Bergen op Zoom.  “Er moet een gezonde mix Kruislanders in komen te wonen, variërend van een jaar of 25 tot ouderen. Die mix kunnen we niet afdwingen maar dat is wel ons streven. Er wordt in ieder geval niet verhuurd voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat is mede een reden waarom we huurcontracten voor een periode van minimaal 12 maanden afsluiten”, aldus Ralph Hopmans één van de nieuwe eigenaren van ’t Pluspunt.

Bisdom komt sluiten

Ingrijpende plannen heeft het trio niet met het pand aan de Langeweg. “De appartementen zoals die er nu al zijn, blijven daarin gehandhaafd, bedoeld voor eenpersoonshuishoudens. De mensen die er nu in wonen, krijgen als eerste de kans om een nieuw huurcontract af te sluiten. De verwachting is dat zij dat voor het merendeel zullen doen, want de prijs is alleszins schappelijk.” In november van dit jaar wordt bekeken welke bouwplannen er losgelaten worden op de benedenverdieping van het pand waarin nu nog de voormalige algemene ruimtes van de soos gevestigd zijn. Ook de kapel wordt in die plannen betrokken. “Die was al niet meer in gebruik”, aldus Hopmans. “Volgende week komt het bisdom om de kapel kerkelijk te sluiten. Daarna zullen wij hem respectvol ontruimen.“

Uiterlijk verandert er weinig aan het pand, behalve dan dat het een fikse opknapbeurt krijgt. “Door middel van verfwerk en een paar kleine veranderingen, krijgt het een moderner uiterlijk. Aan de entree zullen we wel extra zorg besteden; die wordt aanzienlijk mooier dan nu het geval is.”

Veel moeite

De Dorpsraad Kruisland zegt desgevraagd “teleurgesteld” te zijn over de verkoop. “Vooropgesteld dat we de koper niets kwalijk nemen. Met de handelswijze van de Stichting Groenhuysen in deze hebben we echter veel meer moeite”, aldus een woordvoerder van de raad. “We hebben er zóveel tijd en energie in gestoken om een goede bestemming voor dat pand te vinden. Het toeval wil dat we net benaderd waren door iemand die er zorgwoningen in wilde exploiteren én de soos weer open wilde stellen. In combinatie met een logeerkamer voor mensen die bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komen, het behoud van de kapel en met de mogelijkheid tot stervensbegeleiding. Een prachtig plan, helemaal in lijn met de wensen van het dorp. Maar toen we hierover in contact traden met Groenhuysen kregen we te horen dat er net een voorlopig koopcontract ondertekend was. Alle afspraken die we hadden met betrekking tot elkaar op de hoogte houden ten spijt. Wat een kater was dat.”

De Dorpsraad heeft Hopmans en Verbraak wel in contact gebracht met de potentiële investeerder. “We hopen dat er misschien nog een vorm van samenwerking uit voort kan komen. Verder reiken onze mogelijkheden ook niet.“

Geen toestemming

Hennie Brons, voorzitter van de raad van bestuur van Groenhuysen, heeft een wat andere kijk op de loop van het verhaal. Via een woordvoerder laat hij weten dat er zich inderdaad wel een geïnteresseerde heeft gemeld maar dat deze niet de financiële middelen had om het plan te dragen. "Er was dus geen sprake van een investeerder. " Ook is het volgens hem "niet de afspraak dat er als het ware toestemming zou worden gevraagd aan de Dorpsraad voorafgaand aan een mogelijke verkoop." "We hadden wel de afspraak dat we elkaar op de hoogte houden en dat hebben we ook steeds gedaan."

Op hun fatsoen

Dat Groenhuysen voornemens is om het batig saldo van de verkoop te besteden aan de ouderen van Kruisland is nieuws voor de dorpsraad. “Blijkbaar hebben ze onze kritiek dan toch wel op hun fatsoen getrokken. Het is anderzijds niet bepaald transparant wanneer Groenhuysen dit geld zelf gaat beheren. Maar ja, het is beter dan niets.”

Volgens haar eigen persbericht wil Stichting Woning Plus Gemeenschap, dochterstichting van Groenhuysen, graag van betekenis zijn en blijven voor de ouderen van Kruisland. Het batig saldo uit de verkoop wordt daarom gereserveerd voor lokale senioren die, naast de zorg die ze al van Groenhuysen ontvangen, behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het gaat hierbij om enkele tonnen; hoeveel precies, wil de stichting niet kwijt. “Ouderen en hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op stichting Woning Plus Gemeenschap voor extra mantelzorgondersteuning. Waar behoefte is, kijken we samen met de klant welke extra ondersteuning het best past bij zijn of haar situatie. Het gaat dan met name om situaties waar de verzekerde zorg en/of de WMO zorg tekort dreigt te schieten en de kwaliteit van het leven gevaar loopt”, aldus Hennie Brons, voorzitter van de raad van bestuur van Groenhuysen.