Symposium over de Slag om de Schelde

REGIO – In het najaar van 1944 werd in het Scheldegebied zwaar gevochten. De Antwerpse haven was dan wel onbeschadigd in Britse handen gevallen en was van vitaal belang voor de bevoorrading van de Geallieerde troepen. Om dat te kunnen doen moest echter het Duitse leger van beide Scheldeoevers worden verjaagd. Dit zorgde voor wekenlange zware strijd om de toegang tot de haven. Met een zeer hoge prijs: 3.000 gesneuvelde geallieerde militairen, ruim 2.000 Nederlandse en Belgische burgers kwamen om en aan Duitse kant vielen meer dan 4000 doden. De materiële schade was enorm.

In het symposium ‘De Slag om de Schelde’ wordt uitvoerig stilgestaan bij de militaire operaties. Dat gebeurt door zowel Canadese als Nederlandse militair-historici. Het symposium wordt gehouden op vliegbasis Woensdrecht op woensdag 30 oktober tussen 9:00 en 17:30 uur. De voertaal is Engels, aanmelden dient vóór 15 oktober te gebeuren via NIMH@mindel.nl. Toegang is gratis, het aantal plaatsen is echter beperkt.