Subsidies voor onderhoud Gummarus- en Joannes de Doperkerk

STEENBERGEN/NIEUW-VOSSEMEER – De Sint Annaparochie heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidies toegezegd gekregen om (achterstallig) onderhoud uit te kunnen voeren aan de Gummaruskerk in Steenbergen en de H. Joannes de Doperkerk in Nieuw-Vossemeer.

Voor de Gummaruskerk komt een bedrag van 145.000 euro beschikbaar, weliswaar op voorwaarde dat de Sint Annaparochie eenzelfde som geld op tafel legt voor de werkzaamheden. Bedoeling is om komend voorjaar met name de puntdagen van de lagere torens op te knappen; een klus die bleef liggen bij de omvangrijke Kanjer-restauratie van begin deze eeuw, simpelweg omdat het geld toen op was. Ondanks de subsidiebijdrage, kan de Sint Annaparochie op dit moment ook weer niet al het noodzakelijke onderhoud aanpakken, de totale kosten daarvan lopen namelijk tot vier à vijf ton.

De H. Joannes de Doperkerk in Nieuw-Vossemeer, net als de Gummaruskerk een Rijksmonument, kampt voor ongeveer honderdduizend euro aan achterstallig onderhoud. ,,Die moeten we met name vrij van boktor zien te maken,’’ vertellen Hommel en Wennekers, in de wetenschap dat via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bedrag van 45.000 euro is verkregen voor dit doel. Met dien verstande dat de Sint Annaparochie zelf ook weer net zo diep in de buidel moet tasten.

De subsidies bieden al bij al zeker nog geen structurele oplossing voor het parochiebestuur, dat zich vorig jaar uit financiële overwegingen – en teruglopend kerkbezoek – al genoodzaakt zag de katholieke kerken in Dinteloord, De Heen en Welberg te sluiten.

In 2018 wordt de toekomst van de Gummaruskerk en de Vredeskerk in Steenbergen, de H. Georgiuskerk in Kruisland en de H. Joannes de Doperkerk in Nieuw-Vossemeer opnieuw bekeken. Met name voor de beeldbepalende Gummaruskerk hoopt de Sint Annaparochie voldoende draagvlak onder en financiële steun bij een zo breed mogelijk publiek te krijgen.