Studenten kijken met frisse blik naar kernen in gemeente Steenbergen

DE HEEN – Wie weleens verzucht dat jongeren van nu niet vooruit te branden zijn, had vorige week een kijkje moeten nemen bij Akkermans in De Heen. Daar was een groep van meer dan 80 eerstejaars studenten van de universiteit Wageningen vol overgave bezig met een opdracht die zij had ontvangen van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB). Deze vereniging zet zich in voor de leefbaarheid van de kleine kernen en het platteland en heeft aan de studenten gevraagd te onderzoeken welke ontwikkelingen kansrijk zijn voor de toekomst van kernen als Nieuw-Vossemeer, Kruisland en Welberg.

Een week samen met je medestudenten doorbrengen in tentjes op het terrein bij Akkermans in De Heen kan klinken als een ontgroeningsweek met veel ontspanning en gezelligheid. Maar voor deze eerstejaars is hun aanwezigheid in onze regio serieuze business. Zij hebben immers niet voor niks gekozen voor de studie ruimtelijke planning. Aan het einde van hun eerste jaar zullen zij moeten kiezen voor de specialisatie planologie of landschapsarchitectuur, en een opdracht als deze kan ze daarbij helpen. Maar het mes snijdt in dit geval aan twee kanten, want de studenten zullen de VKKNB voorzien van nuttige informatie op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en landschap.

Samenwerking belangrijk voor kernen

“De studenten zijn in het begin van de week al de kernen ingetrokken en hebben daar burgers geïnterviewd. Vandaag bij Akkermans hebben wij belanghebbenden, ondernemers en organisaties uitgenodigd om met de studenten in gesprek te gaan om van gedachten te wisselen”, aldus Theo van Es namens de VKKNB. Volgens collega-bestuurder Bert Van Kesteren is het belangrijk dat er samengewerkt wordt door de verschillende kernen. “Als gemeente Steenbergen als geheel sta je dan sterker. Maar de inwoners moeten daarbij betrokken worden, in plaats van dat er over hun hoofden heen beslissingen worden genomen. Ontwikkelingen waarbij inwoners van kleine kernen zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld een buurtwinkel overeind te houden, moeten zeker ondersteund worden.”

Ruimte creëren voor andere bestemming boerderijen

Het was aan de vertegenwoordigers van bijvoorbeeld ZLTO en Stadlander om als belangrijke partijen een kijkje in de keuken te geven. Carine van Nieuwenhuyzen vertelde namens ZLTO over de veranderingen in het landschap. “Waar van oudsher hoofdzakelijk gemengde boerenbedrijven stonden, ontstaat het probleem van ontvolking. Wat mij betreft zou de provincie soepeler moeten zijn met de regels waardoor er meer ruimte ontstaat om andere bestemmingen te vinden voor boerderijen.”

Kees de Bruin van Retail Platform Steenbergen vertelde over het veranderende winkelgedrag waardoor lokale ondernemers het zwaar hebben. “Als het bijvoorbeeld slecht weer is, blijven de mensen liever thuis om hun spulletjes vanaf de Ipad te bestellen. Dat heeft invloed op het winkelgebied.”  Wethouders Esther Prent en Willy Knop spraken onder andere met de studenten over de huisvesting van arbeidsmigranten, waar de eerstejaars natuurlijk veel over hadden gehoord.

Op pad om met inwoners te praten

Cas Struker was een van die enthousiaste studenten die met inwoners in de kernen in gesprek is gegaan. “Het was leuk om te merken dat alle inwoners zo gepassioneerd over hun eigen dorp vertellen. Ik heb Welbergenaren gesproken van verschillende leeftijden en die dus ook verschillende behoeftes hebben. Op internet kan je allerlei feiten opzoeken, maar je moet erop uit om met mensen in contact te komen om ontwikkelingen te kunnen plaatsen.”
Gerrit Kleinrensink, hoogleraar aan de universiteit Wageningen en begeleider van het project, beaamt dit. “Studenten kunnen op deze manier unieke informatie verzamelen wat een onderzoeksbureau nooit zou kunnen. Ze staan er ten eerste blanco en onbevangen in. Bovendien zijn ze met een grote groep en werken ze in een hoog tempo om in korte tijd vier ruimtelijke visies te kunnen presenteren. We hopen daarmee een nuttige bijdrage te kunnen leveren waar de VKKNB wat mee kan gaan doen. Want als het gaat om de leefbaarheid van de kernen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Afwachten is geen optie.”

Foto: Het bestuur van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) had allerlei belanghebbenden uitgenodigd om met studenten in gesprek te kunnen gaan over de toekomst van de kleine kernen.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
Door: Nicole van de Donk