Structurele oplossing gezocht voor openstelling brug Benedensas

DE HEEN – De gemeente Steenbergen hoopt met waterschap Brabantse Delta, alsook in overleg met belanghebbenden zoals watersporters en horeca, zo snel mogelijk tot een structurele oplossing te komen voor de ‘openingstijden’ van de brug op het Benedensas.

Het bruggetje bleef tot voor kort steeds maar drie minuten per kwartier toegankelijk voor voetgangers, fietsers en scootmobielers. Dat bleek te weinig om iedereen veilig te kunnen laten oversteken, aldus wethouder Miriam Termeer. Het mooie weer en de onlangs geopende horecagelegenheid, zorg(d)en volgens haar voor een grote toeloop op het sas bij De Heen.

Vanuit deze recreanten kwamen bij de gemeente klachten binnen over de krappe oversteektijd. ,,Eigenlijk zijn wij geen partij in dit verhaal, maar wel als de veiligheid in het geding is. Vandaar dat wij het waterschap hebben een ‘noodmaatregel’ te treffen.’’

'Blokuren'

De brug blijft nu steeds negen minuten per kwartier ‘dicht’. Hiertegen wordt echter geageerd uit de hoek van de watersport. Pleziervaarders balen van de langere wachttijden voor in- en uitvarende boten en begrijpen niet waarom hiervoor gekozen is, aangezien waterrecreatie speerpunt van beleid is in de (wijde) regio.

Termeer begrijpt de tegenstrijdige belangen en vindt het ook vervelend dat Brabantse Delta nog niet heeft gezorgd voor de aanmeermogelijkheden, die afgelopen voorjaar zijn beloofd en het wachten voor de pleziervaart in ieder geval iets gemakkelijker maken.

De wethouder heeft bestuurlijk overleg aangevraagd met het waterschap. ,,Hopelijk kan dat komende week plaatsvinden en leidt dit tot een structurele oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Het lijkt erop dat de voorkeur uitgaat naar zogeheten blokuren, waarbij de brug bijvoorbeeld elk eerste en derde kwartier open staat en elk tweede en vierde kwartier dicht is.’’