Strijdlustige bevolking positief over toekomst De Heen

DE HEEN – De inwoners van De Heen zijn optimistisch gestemd over de toekomst van hun dorp en eisen dat ook de gemeente en partijen zoals de woningstichting zich positiever opstellen, zodat de leefbaarheid op peil blijft en waar mogelijk wordt verbeterd.

Woningbouw is volgens de dorpelingen de sleutel om de toekomst van De Heen veilig te stellen. Zij vinden dat er dringend huurhuizen en goedkopere (starters)woningen moeten komen voor met name jonge gezinnen, maar ook vrije bouwkavels zouden voordeliger moeten zijn dan in Steenbergen zelf. Op die manier kan het aantal inwoners weer groeien en wordt het vanzelf makkelijker om cruciale voorzieningen zoals het schooltje en het gemeenschapshuis in stand te houden.

Dit bleek vanavond tijdens de drukbezochte inloopavond over de toekomstvisie voor De Heen, die de gemeente belegde in De Stelle. Pakweg tachtig van de 540 inwoners hadden gehoor gegeven aan de oproep om hun mening te komen geven en zij toonden zich boven alles erg strijdlustig. ,,Het is vijf voor twaalf en we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat het twaalf uur wordt,’’ klonk het onder meer vanuit de zaal.

Rotonde en gsm-bereik

Er heerste realisme over de eigen verantwoordelijk die de bewoners hierin hebben, maar wethouder Cor van Geel kreeg ook de niet mis te verstane boodschap mee dat de gemeente De Heen niet langer als het vijfde wiel aan de wagen mag beschouwen. Veel dorpelingen ervaren meer tegen- dan medewerking van de gemeente en hopen dat er nu eindelijk eens echt naar hun opmerkingen en wensen wordt geluisterd. Zo pleiten zij onder meer voor een rotonde op de kruising van de Dorpsweg met de provinciale weg, een bushalte in de richting van Steenbergen en willen zij onderhand wel eens fatsoenlijk gsm-bereik.

Wethouder Van Geel besloot de bijeenkomst met de mededeling dat al het gezegde als eerste input dient voor de toekomstvisie, waarover de gemeente binnenkort ook om de tafel gaat zitten met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, zoals de woningstichting, het schoolbestuur en zorgorganisaties. In juni volgt een terugkoppeling naar alle betrokkenen en in november begint het politieke besluitvormingsproces, dat naar verwachting enkele maanden in beslag zal nemen.

Bestaansrecht

Hoewel er enerzijds op snellere acties werd aangedrongen, kan dat jaar er nog wel bij, zo viel te bespeuren uit de reacties van de aanwezigen. Velen van hen konden zich alle voorgaande bijeenkomsten over de toekomst van het dorp namelijk nog goed herinneren. ,,Een kleine veertig jaar geleden werd de ondergang van De Heen al voorspeld, maar zover zal het nooit komen. Mits de gemeente ons bestaansrecht erkend en niet telkens ter discussie stelt.’’