Strengere regels voor lichtuitstraling bij AFC

DINTELOORD – Vandaag bezocht wethouder Wilma Baartmans samen met een aantal inwoners van Dinteloord de tuinbouwkas van tomatenkweker Van Marrewijk. Dit naar aanleiding van een ‘lichtbijeenkomst’ van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Doel was om informatie te geven over de regels rondom de verlichting in de kassen van het AFC.

Die regels blijken strenger te zijn dan in andere delen van ons land. De reden hiervan is dat het AFC dicht bij het natuurgebied Krammer Volkerak zijn. De kassen in het AFC zijn om die reden voorzien van schermen die de lichtuitstraling moeten beperken. Volgens de regelgeving dienen deze schermen helemaal dicht te zijn tussen 18:00 en 24:00 uur. Na deze tijd tot zonsopgang mogen de schermen maximaal 5 procent worden geopend. In de maanden april, september en oktober moeten de schermen geheel gesloten zijn vanaf een half uur na zonsondergang tot 2 uur ’s nachts en vervolgens weer maximaal 5 procent geopend. In de periode mei tot en met augustus geldt geen plicht tot bovenafscherming.

Meer informatie

Op de website van gemeente Steenbergen: www.gemeente-Steenbergen.nl is meer informatie over lichtuitstraling te vinden. Inwoners die klachten hebben naar aanleiding van lichthinder kunnen deze melden bij de omgevingsdienst via telefoonnummer (073) 6812 821. Er is ook een klachtenformulier op de site: www.milieuklachtencentrale.nl. Wie een klacht heeft wordt gevraagd om de locatiegegevens te verstrekken en wat foto’s te maken.

Artikel 40-vragen

D66 stelde overigens vragen aan het college van b en w over de lichtvervuiling. De partij zegt veel klachten te krijgen van inwoners. In een reactie op de vragen wordt gesteld dat het aantal geregistreerde klachten in zowel 2017 als in 2018 gelijk is: het gaat hier om telkens 6 klachten. Ook wordt aangegeven dat de gemeente het nodige doet om ervoor te zorgen dat de lichtuitstraling binnen de gestelde normen blijft.

Foto: gemeente Steenbergen ©2019