STRAPdag: te voet of op de fiets naar school

STEENBERGEN – Om de verkeersveiligheid in de omgeving van de Steenbergse basisscholen te verbeteren, maar ook om het bewegen te stimuleren, wordt er morgen een zogenoemde STRAPdag gehouden, waarbij het de bedoeling is dat de kinderen, ouders en leerkrachten zoveel mogelijk te voet en met de fiets naar school komen.

Bij scholen ontstaan nog te vaak onveilige situaties door het halen en brengen van leerlingen met de auto. In het verleden werden al vaker acties ontplooid om het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen en hun ouders te vergroten, maar dat blijft nodig. Daarom besloten de gemeente Steenbergen en de plaatselijke scholen, in het overleg rond het Brabants Veiligheidslabel, om deze gemeentebrede STRAPdag te houden.

Wie redenen heeft om toch met de auto te komen, wordt verzocht zo ver mogelijk van de school vandaan te parkeren.

Het Brabants Veiligheidslabel, waar de gemeente Steenbergen sinds 2007 aan deelneemt, heeft tot doel de verkeersveiligheid voor jongeren in de provincie structureel te verbeteren. Gemeenten en provincie werken hiervoor samen om verkeerslessen op basisscholen, ouderparticipatie (verkeersouders) en een verkeersveilige schoolomgeving te stimuleren.

Inmiddels hebben alle basisscholen in de gemeente Steenbergen het BVL behaald en wordt met regelmaat door de provincie getoetst of zij het label ook kunnen behouden.