Stoofdijk vraagt met petitie steun voor onafhankelijk onderzoek

STEENBERGEN – Hoewel zij verbijsterd zijn over de gang van zaken tot nu toe, geven de ‘bedrogen burgers van de Stoofdijk’ de moed niet op: middels een officiële petitie dringen zij nu aan op een objectief onderzoek naar de cijfers waarop Rijkswaterstaat heeft besloten nagenoeg geen maatregelen te treffen om de (toekomstige) geluidsoverlast van de A4 en de Zeelandweg-Oost op de huizen in deze omgeving zoveel mogelijk te beperken.

De bewoners schreeuwen al geruime tijd van de daken dat deze cijfers willens en wetens zijn  gemanipuleerd en hebben dit naar hun mening duidelijk aangetoond met een onafhankelijke rapportage. Die leidde na lang steggelen met de gemeente en Rijkswaterstaat tot de toezegging dat er geluidsarm asfalt wordt aangelegd op een deel van de Zeelandweg-Oost.

Volgens Paul van Nieuwenhuyzen, bij wie het verkeer straks nagenoeg door zijn tuin rijdt, is hiermee het probleem echter niet opgelost. Ook met de ‘nadeelcompensatie’ waarop de gedupeerden aanspraak kunnen maken, zijn zij volgens hem niet geholpen. Hun woongenot dreigt namelijk voorgoed te verdwijnen, hun huizen zijn onverkoopbaar geworden, sterk in waarde gedaald en hebben als gevolg van de aanleg van de snelweg inmiddels grote schade opgelopen; zo luidt het voortdurende verweer van de bewoners.

'Bedrogen burgers'

Een bescheiden raadsmeerderheid nam eind vorige maand een uiteindelijk drastisch afgezwakte motie aan, die de gemeente ertoe noopt op onafhankelijke wijze vast te stellen of Rijkswaterstaat bij haar berekeningen uit had mogen gaan van de werkelijke verkeerstellingen van de wegbeheerder (provincie).

Dat lijkt een nogal omslachtige manier om de waarheid in deze slepende kwestie boven water te krijgen. Vandaar ook dat de  ‘bedrogen burgers van de Stoofdijk’ – zoals zij zich sinds kort op Facebook noemen – nu een petitie zijn begonnen. In de hoop bij het grote publiek medestanders te vinden, die zich het lot van de bewoners aantrekken.

'Als puntje bij paaltje komt, ontaardt de discussie telkens in een politiek spel'

,,Meerdere raads- en commissieleden hebben zich de afgelopen tijd weliswaar in onze situatie verdiept en geprobeerd ons te helpen. Dat geldt met name voor Jan Veraart, Bart Mees, Ger de Neve, Lian Korst en Maurice Remery,’’ aldus Van Nieuwenhuyzen. ,,Ondanks de inzet van de mensen ontaardt de discussie, als puntje bij paaltje komt, telkens in een politiek spel, waar wij niets mee opschieten. Helderheid komt er alleen maar als de gemeente nu stappen zet voor een objectieve vergelijking van de cijfers van Rijkswaterstaat en het onafhankelijke onderzoek dat een deskundige op onze kosten heeft gemaakt.’’

Op de Facebookpagina ‘bedrogen burgers van de Stoofdijk’ wordt de problematiek, niet gespeend van enige galgenhumor, nader uiteengezet en wie de bewoners een hart onder riem wil steken, kan dit doen via http://www.petities.nl/petitie/correcte-toepassing-van-cijfers-op-de-a4-steenbergen-door-rws