Stille herdenking bij ‘de Klok’ op de Welberg

WELBERG – Het was een schril contrast met de massale herdenking van vorig jaar, maar juist ook in deze tijd vonden de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg en de gemeente Steenbergen het belangrijk om stil te staan bij de slachtoffers die hier vielen bij de bevrijdingsstrijd in november 1944.

Dat gebeurde uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen en daarom was er van tevoren ook geen ruchtbaarheid gegeven aan de plechtigheid bij “de Klok” aan de Canadezenweg.

Het gezelschap was beperkt tot enkele medewerkers van de stichting en burgemeester Ruud van den Belt. Hij blikte in zijn toespraak terug op de onvergetelijke herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in 2019, “toen we nog niet wisten welk onheil er boven ons hoofd hing”.

Solidariteit
De verbroedering, saamhorigheid en solidariteit uit die periode, hebben we ook nu hard nodig om de coronacrisis te doorstaan, aldus de burgemeester. ,,Aan onze vrijheid om te zijn wie je bent is ondanks corona echter niets veranderd, dus laten we die vrijheid koesteren en samen één front vormen tegen onrecht, onverdraagzaamheid en willekeur.”

Klokken luiden
Burgemeester Van den Belt richtte het woord ook tot “our Canadian friends”, de nazaten van onze bevrijders, waarna hij namens onze gemeenschap een krans legde en een indrukwekkende minuut stilte werd gehouden. Aansluitend luidde de klok, tegelijkertijd met de replica van deze “liberty bell” in Canada. “Niet alleen ter nagedachtenis aan hen die ons zijn ontvallen, maar ook in de hoop op betere tijden.”