Steuntje in de rug voor starters op woningmarkt

STEENBERGEN – Als de raad eind deze maand akkoord gaat met het voorstel van burgemeester en wethouders, kan de gemeente Steenbergen normaal gesproken weer vier jaar lang startersleningen verstrekken aan (jonge) mensen die voor het eerst een huis kopen.

Het college wil hiervoor 250.000 euro uittrekken. In de praktijk betekent dit dat er vijf ton beschikbaar komt, dankzij de bijdrage die de rijksoverheid levert.

Hoe lang de gemeente precies met dit bedrag vooruit kan, hangt natuurlijk af van het aantal startersleningen dat wordt aangevraagd. Wethouder Cor van Geel gaat ervan uit dat een periode van vier jaar zeker haalbaar is. Van de voorbije twee jaar is voor dit doel bovendien nog een ‘potje’ overgebleven van iets meer dan 45.000 euro.

De afgelopen vier jaar maakten in totaal 28 personen in de gemeente Steenbergen gebruik van een starterslening, die maximaal 30.000 euro bedraagt en als tweede hypotheek geldt. Met een starterslening kan het gat worden overbrugd tussen de koopprijs van een huis en de maximale hypotheek die men bij de bank kan krijgen.

Over de starterslening hoeft de eerste drie jaar geen rente en aflossing te worden betaald. Na drie jaar wordt het inkomen van de betrokkenen getoetst, om te bepalen in hoeverre de lening rente- en aflossingsvrij blijft, of niet.