Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal ondersteunt mantelzorgers waar mogelijk

STEENBERGEN – Een mantelzorger legt zowel letterlijk als figuurlijk een warme deken over de schouders van iemand die ondersteuning nodig heeft. Een mantelzorger zorgt, verzorgt en heeft lief en is om al die redenen onmisbaar. Mantelzorger zijn, is een zwaar vrijwilligersberoep zeker nu de 1,5 meter-samenleving het ‘nieuwe normaal’ moet worden. Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal heeft oog voor het lastige parket waarin de mantelzorgers zich bevinden en helpt hen waar kan. “Vooral door hen te attenderen op alles wat nog wèl mogelijk is,” benadrukt Joyce Joosen die sociaal werker is bij WijZijn Steenbergen waarvan het Steunpunt Mantelzorg een onderdeel uitmaakt.

“In deze tijd wordt er meer gevraagd van de mantelzorgers dan normaal,” licht Joosen toe. “Het gros van de mantelzorgers is de partner van de hulpbehoevende. Meer tijd met elkaar doorbrengen kan prettig zijn, maar er is ook zoiets als teveel tijd samen zijn. Met name mantelzorgers met een dementerende partner of ouders van kinderen met een verstandelijke beperking hebben het zwaar nu de dagbesteding is komen te vervallen.”
Om deze mensen een plek te bieden waar zij even stoom af kunnen blazen, is er onder meer een speciale Luisterlijn geopend (0900-0767) die 24 uur per dag bereikbaar is.

Koffie drinken

Mantelzorgers die op afstand van de hulpbehoevende wonen, worstelen volgens Joosen vooral met het besmettingsgevaar. “De mensen voor wie zij zorgen, behoren veelal tot de kwetsbare doelgroep. De kans dat de mantelzorger het virus overdraagt, is aanwezig. Daarom handelen zij de boodschappen af bij de voordeur, bespreken ze wat besproken moet worden telefonisch. Terwijl juist het gezellig koffie drinken zo belangrijk is en zo goed voelt. Dat is moeilijk. Bezorgdheid is op dit moment het grootste probleem voor de mantelzorger. Mensen die hiermee worstelen kunnen altijd met ons bellen. “
Dat kan via WijZijn Steenbergen (0167) 750850 of via de Mantelzorglijn (030) 7606055.

Los van thuis

Het Steunpunt Mantelzorg heeft speciale aandacht voor de jonge mantelzorger door hen te benaderen op een manier die bij hun leeftijd past. Bijvoorbeeld via social media zoals Instagram en Snapchat. “Thuis is voor deze jongeren de plek waar iemand woont van wie zij houden, maar waar ook de zorg om draait. Naar school, sporten, spelen met vrienden waren momenten om daar even van los te komen. Dat is grotendeels weggevallen en dat missen ze.”

Registreren

Om belanghebbenden goed te informeren heeft het steunpunt een nieuwsbrief uitgebracht die naar alle mantelzorgers is gegaan. Althans bij degenen die bekend zijn bij het steunpunt want daar wringt de schoen een beetje. Niet iedereen die tot de doelgroep behoort, is namelijk geregistreerd. Joosen: “In Steenbergen doen we het in vergelijking met andere plaatsen helemaal niet slecht. We hebben 650 mensen in het systeem, maar we weten dat er ongeveer 800 mantelzorgers moeten zijn. Mensen melden zich vaak niet omdat zij zich bijvoorbeeld geen mantelzorger voelen of omdat zij denken dat zij er niets mee opschieten.”
De sociaal werker hoopt dat deze mensen zich alsnog aanmelden bij het steunpunt. “Mantelzorgers met een vraag kunnen altijd bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat zij door het jaar heen informatie krijgen die hen kan helpen.” Daarnaast organiseert het steunpunt informatieve bijeenkomsten en gezellige activiteiten zoals de Dag van de Mantelzog. Bovendien krijgt iedere geregistreerde mantelzorger jaarlijks het Mantelzorgcadeau.

Wie op zoek is naar meer informatie kan terecht op de website www.corona-infopunt. Ook is via deze weg een chatfunctie beschikbaar. Bellen kan met Coronasteunpunt Steenbergen/Wijzijn Steenbergen, tel. (0167) 750850. Mailen: mantelzorg-stb@wijzijntraversegroep.nl.

Door: Dasja Abresch