Steenspil reikt Anglia-diploma uit

Afgelopen woensdag 5 juli vond op Steenspil de diploma-uitreiking plaats voor het speciale Anglia Examen. Het was een unieke gebeurtenis voor het vmbo in de regio en heel leuk voor de eersteklassers, die na hard werken dit Europees Erkend Certificaat in ontvangst mochten nemen.

In Nederland zijn zo’n 375 Anglia scholen. Dit zijn scholen in het basis-, middelbaar en vervolgonderwijs die met behulp van het Anglia stappenplan extra aandacht besteden aan de Engelse taal. Jaarlijks doen zo’n 22.500 leerlingen op hun eigen niveau mee aan de Anglia examens en ondersteunende activiteiten. Doel van het Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen. Deelnemers werken gedifferentieerd en kunnen dus op hun eigen niveau meedoen. Vmbo/mavo Steenspil vindt dat dit concept perfect aansluit binnen het lesprogramma, waarbij gedifferentieerd leren centraal staat.

Aansluitend op de uitreiking was er een gezellig samenzijn. Ook hiervoor bleek goede belangstelling.