Steenen Kamer brengt nieuw jaarboek uit: ‘Steenbergse Zaken’

STEENBERGEN – Met als titel ‘Steenbergse Zaken’ zag het nieuwe jaarboek van heemkundige kring ‘Steenen Kamer’ het levenslicht. Het boek is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel Vermeulen.

In het jaarboek beschrijft Gerard Baten ‘Steenbergse Zaken’, geeft Han Leune een toelichting op Fort Henricus in vogelvlucht en publiceert Rabert Catsburg een verhaal over de bevrijding van Kruisland. Hanneke Meulblok schrijft onder meer over een moord in Steenbergen op oudejaarsdag 1916 en over de bevolking van Steenbergen in 1840. Harry Vlamings wordt beschreven door Gerard Baten en Robert Catsburg heeft een verhaal over de bunkers aan de Zonnekreekseweg en over ‘De verloren Indiëganger. Frans van Eekelen schrijft over ‘Een stad, een straat; Steenbergenaren en de Tweede Wereldoorlog. Niek van Beers schrijft over Jacques Hurks (1890-1977). De werkgroep stadsonderzoek tot slot geeft de bevindingen weer van het pand Blauwstraat 71 in Steenbergen.