Steenbergse VVD stapt uit de coalitie

STEENBERGEN – De fractie van VVD Steenbergen maakte vanmiddag bekend dat ze met onmiddellijke ingang de deelname aan de coalitie beëindigt. Volgens de VVD-fractie vanwege “onoverbrugbare verschillen in stijl en inzicht met coalitiepartner Gewoon Lokaal!”.

Volgens de VVD is de samenwerking met Gewoon Lokaal! op verschillende momenten onder druk komen staan. Het verwijt is dat Gewoon Lokaal! “diverse malen standpunten heeft ingenomen en moties heeft ingediend zonder coalitiepartner VVD op de hoogte te stellen”. Hierdoor zegt de partij “meer dan eens verrast” te zijn. Volgens de VVD zit de fractie van Gewoon Lokaal! niet op één lijn en is dat de reden voor “onvoorspelbaar gedrag waardoor het maken van afspraken moeizaam verloopt”.

Volgens de VVD zijn er gesprekken geweest om de samenwerking te verbeteren maar heeft de partij niet de indruk dat deze samenwerking in de resterende raadsperiode zal verbeteren.

Breekpunt

Breekpunt blijken de windturbines in de Karolinapolder bij Dinteloord te zijn. De VVD zegt meerdere malen op snelle besluitvorming te hebben aangedrongen en de partij wordt geconfronteerd met opnieuw een uitstelling. “Bij dit uitstel ontstaat het risico dat de sociale randvoorwaarden voor de inwoners van Dinteloord onvoldoende kunnen worden ingevuld. Daarnaast bestaat de kans dat de provincie ingrijpt. Dit risico is voor de VVD onaanvaardbaar groot”, zo stelt de fractie.

Ze wijst op belangrijke besluiten die de komende jaren moeten worden genomen en die van grote invloed zijn op de toekomst van de gemeente Steenbergen”. De partij “verwacht dat er een situatie ontstaat waarin de gemeenteraad haar bestuurlijke taak met voortvarendheid zal kunnen oppakken” en zegt zich hier weer volledig te zullen inzetten.