Steenbergse hoteliers niet blij met A4 Hotel

STEENBERGEN – Hoteleigenaren in de gemeente Steenbergen voelen zich overvallen door het nieuws dat er bij afslag 25 aan de A4 een groot hotelcomplex komt. Het heeft ertoe geleid dat hotel-brasserie De Kaai de uitbreiding met vijf hotelkamers in voormalig sportshop Heshof in de koelkast zet. Ook Robbert-Jan Timmermans van hotel-restaurant Thuis! in Dinteloord spreekt van een “belachelijke ontwikkeling”.

Beide ondernemers zijn van mening dat wethouder Vos van tevoren overleg had moeten voeren met lokale belanghebbenden.  “Toen wij een vergunning voor het hotel aanvroegen, wist men al dat de plannen in een vergevorderd stadium waren,” aldus Ewout van den Berg van De Kaai. “Een kleine waarschuwing was wel op zijn plaats geweest.”

Uitnodigen

Volgens wethouder Vos was het college echter met handen en voeten gebonden. “Wij konden niet eerder met de plannen naar buiten komen dan dat wij gedaan hebben. We gaan nu het overleg aan met belanghebbenden waaronder de hoteleigenaars. De ontwikkelaar nodigen wij uit om met iedereen in gesprek te gaan.”

Naast elkaar

De wethouder zegt begrip te hebben voor de keuze van de ondernemers van De Kaai. ”Zij worden geconfronteerd met een ontwikkeling die hun eigen plannen kan beïnvloeden. Anderzijds zie ik elders in het land en in de wereld dat grootschalige en kleinschalige hotels prima naast elkaar kunnen bestaan. We zijn ervan overtuigd dat dat hier ook kan en dat deze ontwikkeling meer mensen naar Steenbergen trekt. Dat heeft een positieve weerslag op lokale ondernemingen.”

Niet bemoeien

Het neemt niet weg dat de ondernemers zich verbazen over de actieve rol die het college in het dossier speelt. “Ik lees dat het hotel een wens van de wethouder is,” aldus Robbert-Jan Timmermans. “Maar dan had de wethouder ondernemer moeten worden. Het college had zich er gewoon niet mee moeten bemoeien. De gemeente Steenbergen kan beter eerst de kernen opknappen en zorgen dat het met de eigen ondernemers goed gaat.”

 Volgens Vos kan een groot hotel daar juist een bijdrage aan leveren. “Het A4 Hotel is een ontwikkeling naar de toekomst toe die een sterke aanvulling kan betekenen voor de lokale economie maar waarmee kleinschalige hotels wel degelijk een toekomst hebben.”

Lees meer in de Steenbergse Courant van vrijdag 16 februari

Foto: In december 2017 kondigden de ondernemers van De Kaai de uitbreiding van het hotel met vijf kamers in de voormalige sportshop Heshof aan. Sinds deze week staan de plannen in de koelkast.