Steenbergse brouwerij toch niet naar Bergse Buitenvest

STEENBERGEN – Kees-Jan Kooijmans, eigenaar van de bieren Wit Kruis en Heer van Oranje, maakt bekend dat hij toch geen brouwerij met horecavoorziening aan de Buitenvest in Bergen op Zoom zal vestigen. Volgens de directeur-eigenaar “zijn er onverwachts zaken naar voren gekomen die tot een onoverbrugbaar verschil in inzichten met de eigenaar van het pand hebben geleid.” Als gevolg daarvan is besloten het project voortijdig te beëindigen.

De aangekondigde vestiging van de Steenbergse bierbrouwerij in het voormalige Gemcast-gebouw aan de Bergse Buitenvest leidde tot grote commotie in de Steenbergse gemeenteraad. Lange tijd gold het bedrijf namelijk als mogelijk gegadigde voor de koop van de loodsen aan de Schansdijk bij Fort Henricus. Vanwege de lange looptijd van het proces besloot de ondernemer zijn heil echter in buurgemeente Bergen op Zoom te zoeken waar hij voortvarende medewerking trof. Het leverde het college van Steenbergen fikse kritiek van de raad op.

Over de vraag of het stopzetten van het Bergse project weer kansen biedt voor Steenbergen, laat de ondernemer zich niet uit.