Steenbergs Dikteej Meej Kwis werd beheerst door moeder en dochter

STEENBERGEN – Ze moet lang en hard geoefend hebben, want als je met slechts 21 fouten het Stéénberregs Dikteej wil volbrengen, dan moet je van goede huize komen. Anouk Baarendse  presteerde het afgelopen zondag bij De Joosse waar geletterd Strienestad bij elkaar kwam voor een nieuwe editie van de plaatselijke taalstrijd. Onderwerp van gesprek was dit keer het evenement Chapeau! dat met een kritische kwinkslag zin voor zin werd voorgedragen. Inclusief punten en zelfs een enkele fabuleuze komma. Een pittig taalparcours dat slechts een drietal deelnemers met minder dan vijftig fouten aflegde. Dat was om te beginnen Ineke Herselman die met 49 fouten op de derde plaats eindigde, direct gevolgd door Willem-Jan Verkouter met 46 fouten. De 21 fouten die Anouk Baarendse op de eerste plaats brachten, maakten haar een alleszins terechte winnaars. Dat de appel niet ver van de boom valt, getuigt het feit dat Moeder Marloes (schrijf: Meloes) Vos ook een eerste prijs pakte deze middag en wel met de Kwis. Een vijftiental vragen over historisch Strienestad en de nodige carnavaleske feitjes, braken de nodige hersenen maar met tien goede antwoorden was Marloes onbetwist kampioen. Zij werd gevolgd door Judy Iriks (7 goed) en Thijs Boonman (6 goed).

Foto’s: Thomas Weezenbeek