Steenbergenaren gezocht voor workshops met Poolse inwoners

STEENBERGEN – Het lijkt niet de eenvoudigste weg die Elise van Beurden bewandelt om af te studeren aan de kunstacademie Willem de Kooning in Rotterdam, waar ze de opleiding product ontwerpen komende zomer hoopt af te ronden. Voor haar minor ‘open design’ heeft de studente een afstudeerproject bedacht, dat de Poolse en autochtone bevolking van Steenbergen dichter bij elkaar moet brengen.

Elise heeft inmiddels een aantal Poolse gezinnen die zich hier hebben gevestigd geïnterviewd en bereid gevonden hun medewerking te verlenen. ,,Ik heb hen gewoon aangesproken bij het Bakhuys, waar ik naast mijn studie werkzaam ben. De meesten zeiden spontaan ‘ja’ en begonnen gelijk uitgebreid te vertellen.’’

Pools-Steenbergs product ontwerpen

,,Nu ben ik nog op zoek naar inwoners van de gemeente Steenbergen, die ook mee willen doen aan een workshop, met de bedoeling dat zij gezamenlijk een Pools-Steenbergs product gaan ontwerpen. Wat dat precies wordt, is vooral aan de deelnemers zelf te bepalen. De resultaten zullen uiteindelijk te zien zijn in etalages van leegstaande winkelpanden in het stadscentrum,’’ vertelt Elise, die voor haar project de medewerking heeft gezocht en gekregen van het plaatselijke kunst- en cultuurplatform.

Het mag duidelijk zijn: Elise is er niet op uit om de zoveelste nieuwe stoel of tafel van de tekentafel te laten rollen, maar wil zich ook na haar studie graag bezighouden met maatschappelijke doelen op wijk- en buurtniveau. ,,Ook daarvoor kun je namelijk dingen ontwerpen, maar dan moet je dus meer denken aan systemen die mensen, vaak op een creatieve manier, de mogelijkheid geven om samen aan oplossingen te werken voor sociaal-culturele kwesties.’’

Begrip en waardering

Daartoe heeft de studente een spelachtige formats ontworpen – zoals een memoryspel, een ‘gezamenlijke’ plattegrond en het samen bedenken van een app – die de betrokkenen kan helpen om op zoek te gaan naar zowel overeenkomsten als verschillen in hun achtergronden. ,,Wat zijn hun passies, hun drijfveren en hun toekomstdromen en hoe kun je die met elkaar delen, zodat er begrip en waardering ontstaat tussen verschillende culturele groepen die nu geïsoleerd van elkaar in dezelfde stad leven,’’ legt Elise het idee nader uit.

,,In het dagelijks leven is er weinig onderling contact, terwijl sommige Poolse mensen hier al negen jaar wonen, maar vaak wel heel druk zijn met werken. Van degenen die ik heb gesproken, weet ik dat zij er zeker voor open staan, om de dialoog met de Steenbergse gemeenschap aan te gaan. Hopelijk is dat omgekeerd ook het geval. Voor de workshop heb ik vier of vijf belangstellenden nodig, maar belangstellenden kunnen ook nog spontaan langskomen.’’

Voor meer informatie en aanmelding over het project en de workshop is Elise van Beurden bereikbaar via www.elisevanbeurden.nl en/of ecpvanbeurden@gmail.com