Steenbergenaar Uko Vegter: “Nieuwe afvalscheiding is waanzin ten top”

STEENBERGEN – Steenbergenaar Uko Vegter, woonachtig in de Nassaulaan, haalt stevig uit naar de nieuwe vorm van afvalscheiding die de gemeente Steenbergen lanceert. Hij heeft kritiek op het ‘omgekeerd inzamelen’, verwacht dat dit een drama gaat worden en stelt dat deze vorm van inzamelen al door “diverse gemeenten is uitgetest en als mislukking gestopt”. Ook wijst Vegter erop dat de plastic afvalmarkt fundamenteel is veranderd en dat de huidige afvalscheidingstechnieken er uitstekend voor kunnen zorgen dat het afval gescheiden wordt.

“Laat ik vooropstellen dat ik ons milieu en afvalscheiding in het bijzonder een warm hart toedraag. Er moet wat gebeuren, want zo kan het niet langer. Echter wat gemeente Steenbergen nu wil is het paard achter de wagen spannen”, zo vindt Vegter.

Hij heeft zijn bezwaren in een aantal punten samengevat. Dit begint bij de brief over de nieuwe afvalscheiding die hij van de gemeente heeft ontvangen. “Ik heb de brief vijf keer gelezen en begon toen pas langzamerhand te snappen wat de bedoeling was. De brief is in totaal onbegrijpelijk Nederlands opgesteld. Ik heb er echt heel veel moeite mee gehad om de bedoeling te begrijpen en vermoed dat er veel meer mensen zullen zijn die er niks van snappen. Dit wordt een drama”.

Mislukking

Vervolgens zegt Uko Vegter dat het omgekeerd inzamelen als door diverse gemeentes is uitgetest en als mislukking is gestopt. “Het is zo ingewikkeld dat niemand snapt in welke bak nu welk afval hoort. Bijvoorbeeld zwarte plastic zakken, die mogen niet bij het plastic afval. Snapt u het nog? In Bergen op Zoom bijvoorbeeld is alles weer naar de oude afvalscheidingsmethode teruggebracht. Waarom gaat de gemeente Steenbergen niet even informeren bij haar buurgemeente?”.

China

Als derde punt noemt Vegter de verandering in de afvalmarkt. “Vroeger kocht China al het plastic afval op, maar ze zijn daar rigoureus mee gestopt. Het gevolg: overvolle magazijnen en plastic afval dat nu de verbrandingsovens ingaat. Dus plastic scheiden is daarmee tot nader order zinloos en kan zo weer in de rest container die we al hadden”.

Oplossing

De Steenbergenaar begrijpt niet dat er geen pilot is gedraaid. “Men heeft blind alle containers gekocht en hoge investeringen gedaan. Bij vragen in de gemeenteraad antwoordde wethouder Vos dat ze niet meer terug kon. Op dat moment hadden alle containers verkocht kunnen worden en waren we minder geld kwijt geweest. De rijdende trein had gestopt moeten worden. De huidige methode is prima, maar het restafval moet naar hightech afvalverwerkingscentrales worden gebracht. Dan hebben we de perfecte oplossing”.

Afstand

Kritiek heeft hij ook op de loopafstand naar ondergrondse restafvalcontainers. “Die loopafstand is maximaal 240 meter. Voor oudere mensen die slecht ter been zijn is dat heen en weer 480 meter”. En dat de zwarte 60 liter zakken niet meer mogen worden gebruikt en we terug moeten naar 40 liter pedaalemmerzakken betekent ook weer extra kosten voor een huishouden. Er moeten kleinere pedaalemmers worden aangeschaft.

Vegter wijst nogmaals op de technologische ontwikkeling: “Die heeft ons ingehaald. Er zijn centrales die ons afval perfect kunnen scheiden. Dat zal sowieso toch nog moeten gebeuren omdat de mensen niet zullen snappen wat nu precies in welke bak hoort”.