Steenbergenaar Jan Veraart tipt Thoolse gemeenteraad over hoogte windmolens

STEENBERGEN – Burgerraadslid Jan Veraart heeft de gemeenteraadsleden van Tholen benaderd om aandacht te vragen voor de hoogte van hun bestaande windmolens wanneer deze worden opgeschaald. Wanneer deze windmolens hoger worden dan 150 meter moeten ze ’s nachts voorzien zijn van verlichting. En dat geeft visuele vervuiling tot ver over de gemeentegrenzen. En dus ook voor het gebied van de gemeente Steenbergen.

Bij windmolens is de zogenaamde ‘tiphoogte’van belang. Dit is de totale hoogte van de molen inclusief de wieken. Wanneer deze boven de 150 meter uitkomt is verlichting verplicht ten behoeve van de luchtvaart. En dat ‘doet afbreuk aan de beleving van donkerte. Dit past minder goed bij landelijke, toeristisch attractieve gebieden’, aldus Veraart. In gesprekken met gemeenteraadsleden uit Tholen blijkt volgens hem dat zij hiervan niet op de hoogte zijn. Jan Veraart vraagt hen nu om hier rekening mee te houden als de gemeenteraad van Tholen eveneens besluit om hun bestaande molens op te schalen.