‘Steenbergen niet direct in effectgebied kerncentrale Doel’

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen blijkt niet direct in het zogenoemde effectgebied te vallen op het moment dat zich problemen voordoen bij de kerncentrale in Doel. Desondanks dringen de politieke partijen er bij burgemeester Ruud van den Belt op aan dat hij de vinger nadrukkelijk aan de pols houdt in de discussie over de toekomst van de kerncentrale, waarvan de veiligheid ernstig in het geding is.

Van den Belt zegt er bovenop te zitten en gaf de raad deze week te kennen dat de directeur van de Veiligheidsregio graag bereid is om onze lokale bestuurders een toelichting te komen geven op de situatie. Een aanbod waar de fracties graag gebruik van willen maken, want de problemen met de kernreactoren die hemelsbreed maar enkele tientallen kilometers van Steenbergen bevinden, baren de politiek ernstige zorgen.

En dat geldt ook voor burgemeester Van den Belt, volgens wiens informatie Steenbergen echter niet direct in het ‘effectgebied’ blijkt te liggen. Van preventieve maatregelen, zoals het verspreiden van jodiumpillen onder de bevolking, zal dan ook geen sprake zijn.

Incidenten

Van den Belt noemt het een positieve ontwikkeling noemde dat minister Schultz binnenkort met haar Belgische evenknie een bezoek brengt aan Doel en dat er een grondige controle op stapel staat van de kerncentrale, waar zich de afgelopen tijd herhaaldelijk incidenten hebben voorgedaan. 

Onze zuiderburen zijn echter voornemens om de afgeschreven kerncentrale tot 2025 open te houden. Hiertegen is inmiddels fel verzet ontstaan, met name vanuit de milieubeweging, maar in toenemende mate dringen ook politieke organisaties aan op sluiting. Vanuit West-Brabant hebben meerdere burgemeesters bovendien hun zorgen uitgesproken, hierbij heeft zich ook Van den Belt aangesloten.

Informatie- en protestbijeenkomst

De milieufederaties van Noord-Brabant en Zeeland en de milieuverenigingen WISE en Benegora verzorgen dinsdag 19 januari a.s. vanaf 19.30 uur een brede informatiebijeenkomst over Doel in het Bergse zalencentrum De Raayberg.

Op woensdag 20 januari, de dag dat Schultz en haar Belgische collega-minister de kerncentrale bezoeken, is van 14.00 tot 17.00 uur aan de Binnenschelde in Bergen op Zoom een demonstratieve bijeenkomst, georganiseerd door het platform ‘Stop KC Doel’, waarvan Kruislander Patrick Nijssen één van de initiatiefnemers is.