Steenbergen krijgt strandje dankzij jongerendebat R@velijn

STEENBERGEN – Dankzij het winnende voorstel van de Evenementenpartij in het jongerendebat voor eindexamenleerlingen van de MAVO van ’t R@velijn, krijgt Steenbergen – als het even meezit nog vanaf aanstaande zomer – de beschikking over een stadsstrand, waar je niet alleen lekker kunt zwemmen en zonnebaden, maar ook horecavoorzieningen komen en evenementen kunnen worden gehouden. 

De gemeente stelt voor de uitvoering van het plan een bedrag van 2500 euro beschikbaar. Met die inzet, bonden vijf ‘fracties’ vanmiddag in de raadszaal van het gemeentehuis de politieke strijd met elkaar aan, waarbij het er naarmate de beraadslagingen vorderde steeds fanatieker aan toe ging.

De Partij voor de Opladers (PvdO) pleitte voor de realisatie van laadpalen voor elektrische auto’s in de (kleinere) kernen van de gemeente, hoopte J.A. (Jongeren Algemeen) op steun voor een jongerenfestival, probeerde de ‘Vurige 6’ de handen op elkaar te krijgen voor de plaatsing van een drietal fitnesstoestellen in de openbare ruimte rondom het gemeentehuis, en lanceerde Gewoon R@velijn het idee voor een overdekte fietsenstalling en beter op elkaar aansluitende school- en bustijden.

Bij de uiteindelijke stemming kwam de Evenementenpartij echter als winnaar uit de bus, waarbij aangetekend dat de gekozen locatie niet haalbaar is, maar volgens teamcoach en CDA-raadslid Jurgen Huijbregts zal er naar een alternatieve plek langs het havenkanaal of de Vliet worden gezocht, zodat ‘Steenbergen aan Zee’ werkelijkheid kan worden.

Burgemeester Ruud van den Belt, die de vergadering voorzat, reikte de wisselbeker uit aan de winnende schoolfractie en de prijs voor de beste debater toegekend aan Michel de Jong van de PvdO.

Voor alle deelnemende leerlingen geldt dat hun prestatie als een vol punt meetelt voor het examenvak Maatschappijleer.