Steenbergen krijgt eigen Veteranendag

STEENBERGEN – Op initiatief van burgemeester Ruud van den Belt krijgt de gemeente Steenbergen met ingang van volgend jaar een eigen Veteranendag en wel op vrijdag 23 juni.

De eerste keer neemt de gemeente Steenbergen zelf de organisatie voor haar rekening, vervolgens is het de bedoeling om dit over te laten aan direct betrokkenen, waarbij de gemeente wel een locatie en budget beschikbaar stelt. Hiervoor zijn zelfs al contacten gelegd met de uit onze gemeente afkomstige regiocoördinator van het Veteraneninstituut.

Burgemeester en wethouders vinden dat een lokale Veteranendag uitstekend past binnen het streven om meer aandacht te besteden aan de ‘recente’ geschiedenis, de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Slag om de Schelde.

Wat de invulling van de Veteranendag betreft, wordt gedacht aan een bijeenkomst met een aansprekende gastspreker, waarbij de deelnemers elkaar boven alles kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld onder het genot van een gezamenlijke maaltijd.

Voordat het college besloot de Steenbergse Veteranendag in het leven te roepen, is eerst de animo hiervoor gepeild onder belanghebbenden en die bleek groot genoeg om het initiatief verder handen en voeten te geven.