Steenbergen in beeld: “Hoe de gemeente de burger weer ten dienste gaat zijn”

STEENBERGEN – De nieuwe partij ‘Steenbergen in Beeld’ komt met een kort partijprogramma, dat uit negen punten bestaat.

De partij zegt een ‘eerlijk, open en integer bestuur’ te willen. “Geen vriendjespolitiek, gelijke behandeling voor iedereen, ook voor mensen die politiek betrokken zijn. Minder bureaucratie, geen onnodige procedures en machinaties om het bedrijven en burger moeilijk te maken”. Steenbergen in beeld eist een correct bestuur. Ambtenaren zullen zich daar aan moeten gaan houden. Hierdoor zal de organisatie kleiner worden”, aldus de partij. “De ambtelijke organisatie gaat zorg dragen voor het correct helpen van mensen, niet alleen aan de balie, maar ook bij andere zaken zoals bouwvergunning, aanvragen thuishulp, toekennen van middelen in het kader van invaliditeit en andere meer complexe zaken”.

Steenbergse Markt grotendeels openstellen

Steenbergen in Beeld vindt dat de leegstand in het winkelhart moet worden aangepakt. De winkeliers moeten beter worden bijgestaan. ‘Het speculeren op hoge huurprijzen moet stoppen. Vergunningen kunnen ingetrokken worden en worden pas weer afgegeven wanneer een winkelier een levensvatbaar kostenplaatje krijgt’, zo stelt deze partij. Steenbergen in Beeld wil de reclamebelasting laten verdwijnen, de Markt tussen zondagavond 21:00 uur en zaterdag 16:00 uur geopend hebben voor parkeren opdat het winkelend publiek het winkelhart gemakkelijk kan bereiken. Op de Markt moet dan een parkeertijd van maximaal 1 uur gelden om de doorstroom te bevorderen.

Rondweg west

Steenbergen in Beeld wil de rondweg-west aanleggen en vervolgens landbouw verkeer weren in de Burgemeester Van Loonstraat. ‘Dit verkeer zorgt voor overlast en opstoppingen en kan via de West-Langeweg en nieuwe rondweg rijden’.

Fouten herstellen

Steenbergen in Beeld wil dat oude, slepende dossiers ‘alsnog correct worden bekeken’. Fouten daarin moeten worden gecorrigeerd en schuldigen met terugwerkende kracht worden aangesproken. “Ook wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie als er onrechtmatige zaken zijn gebeurd, zoals SDW, Olmentuin en andere graten in de keel van de burgers”, stelt de partij. “De A4 problematiek gaat volledig en goed bekeken worden en wij eisen bij tekortkomingen en onrechtmatigheden dat deze alsnog worden hersteld met de 20 miljoen die Rijkswaterstaat op de weg bezuinigd heeft ten koste van de burgers. Wat fout is gegaan wordt hersteld, wie er dan ook verantwoordelijk is voor deze malversatie of het verzwijgen daarvan, wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden”.

Juridisch loket

‘Voor minder juridisch onderlegde burgers komt een onafhankelijk loket dat mensen helpt met vraagstukken en het schrijven van bijvoorbeeld brieven of andere zaken. Hiervoor worden middelen gegeven aan een onafhankelijke partij met eventueel vrijwilligers, geheel onafhankelijk van de gemeente’, wil Steenbergen in Beeld.

Campingwinkel op De Heen

Op De Heen wil de partij een campingwinkel die ook door de bewoners kan worden gebruikt. Een winkel met openingstijden die zijn afgestemd op zomer en winter. Dit in samenwerking met een van de lokale ondernemers. Dit zou de leefbaarheid op De Heen verbeteren, aldus het partijidee.

Parkbeheer door OPS in de prullenbak

Steenbergen in Beeld wil dat het voorstel tot parkbeheer door OPS de prullenbak in gaat. Het onderhouden en schoonhouden van het industriegebied is naar mening van de partij een zaak voor de gemeente. “Daar wordt namelijk voor betaald door middel van gemeentelijke lasten. Dit gaan we niet dubbel doen door de ondernemer nog op extra kosten te jagen via het OPS. Het OPS moet de aanjager van zaken zijn voor bedrijven, niet de opjager van kosten met het doel om taken van de gemeente over te nemen”, zo stelt Steenbergen in Beeld.

Informatie online en in de krant

“Alle gemeentelijke informatie moet op de gemeentelijke website te lezen zijn, maar ook in de daarvoor bestemde kranten, Facebook en andere veel gebruikte media. Wij vinden het belangrijk dat het beleid duidelijk zichtbaar en transparant is voor iedereen’’, vindt deze partij.

Coffeeshop

En tot slot in het verkiezingsprogramma van Steenbergen in Beeld: “Wij staan positief tegenover een coffeeshop in de gemeente, zodat zaken correct en overzichtelijk geregeld zijn. Dus zonder illegale handel op straat en de daarbij behorende overlast en criminaliteit”.

door Peter Vermeulen