Steenbergen hoeft niet aan de jodiumpil

STEENBERGEN – Er is geen noodzaak om uit voorzorg jodiumtabletten te verstrekken onder de Steenbergse bevolking, voor het geval zich een nucleaire ramp voordoet in de kerncentrale van Doel. Wel zullen er dan jodiumtabletten af te halen zijn binnen de gemeente, maar de doelgroep die baat heeft bij het ‘medicijn’ is beperkt, aldus directeur Nico van Mourik van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Wie boven de 40 jaar is, is volgens hem niet meer ontvankelijk voor de werking van wat officieel jodiumprofylaxe heet. Voornaamste doel van de pillen is te voorkomen dat zwangere vrouwen, maar ook vrouwen die later nog zwanger worden, gehandicapte kinderen krijgen als gevolg van de radio-actieve straling die vrijkomt bij een kernramp.

Onrust

Dit stelde Van Mourik gisteravond in de oordeelsvormende vergadering van de raad, waar hij een presentatie verzorgde over de situatie rondom de Belgische kerncentrale net over de Belgische grens.

Dat ‘Doel’ mogelijk tot en met 2025 operationeel mag blijven, zorgt met name in West-Brabant en Zeeland tot veel onrust, aangenomen dat de kernreactoren over de houdbaarheidsdatum zouden zijn.

‘Emoties lopen niet altijd gelijk op met de werkelijkheid’

De directeur van de Veiligheidsregio waartoe Steenbergen behoort, wilde de kwestie zeker niet bagatelliseren en onderstreepte het belang van goede communicatie naar de bevolking,  maar gaf tegelijkertijd aan dat ‘emoties niet altijd gelijk oplopen met de feiten, cijfers en werkelijkheden’.

Volgens Van Mourik staat de kerncentrale in Doel, zoals alle kerncentrales in Europa, onder scherp internationaal toezicht, heb je bij een nucleair ongeval nog enkele uren de tijd om een veilig heenkomen te zoeken, en zijn de overheden en hulpdiensten zowel in België als in Nederland goed op hun taak voorbereid, mocht de nood aan de man komen.

Schijn tegen

Hij prees bovendien de openheid van de directie van de kerncentrale in Doel, waar het aantal incidenten volgens hem nota bene lager ligt dan in het Zeeuwse Borssele. Dat de Belgen de schijn tegen hebben, komt naar zijn mening doordat onze zuiderburen voor 50 procent van hun elektriciteitsvoorziening afhankelijk zijn van kernenergie. In Nederland is dat slechts 7 procent. ,,De toezichthouders kijken echter alleen naar de veiligheid,’’ bezwoer hij de aandachtig luisterende raadsleden.

Liever wat ruimere grenzen

Die wilden van Van Mourik vooral graag weten of Steenbergen nu wel of niet binnen de directe invloedsfeer van de kerncentrale in Doel ligt. ,,Dat ligt er ook maar net aan hoe de wind staat,’’ reageerde Van Mourik. ,,Maar ik trek voor de zekerheid sowieso wat ruimere grenzen. Liever royaal dan bekrompen.’’

Wat niet wil zeggen dat de inwoners van de gemeente Steenbergen jodiumtabletten thuisbezorgd zullen krijgen, want dat gebeurt in principe maar binnen een straal van 20 kilometer, gemeten vanaf de locatie van kerncentrales. In een straal van 20 tot 100 kilometer wordt ervoor gezorgd dat de pillen, zo nodig, af te halen zijn, bij apotheken en/of in het gemeentehuis.

Sluiting

Aangezien het leeuwendeel van alle Nederlanders in een straal van 20 tot 100 kilometer van een kerncentrale in binnen- of buitenland woont, zal hieromtrent een landelijke campagne op poten worden gezet, kondigde Van Mourik aan.

De vraag die rest is in hoeverre er vanuit de gemeente Steenbergen nog zal worden aangedrongen op juridische stappen, teneinde sluiting van de kerncentrale in Doel af te dwingen. Op steun van de minister hoeven lokale overheden hierbij in ieder geval niet rekenen, aldus Van Mourik.