“Steenbergen doet het niet slecht op de Brabantse woningbouwmarkt”

STEENBERGEN –Noord-Brabant moet met spoed woningen bouwen, wil zij haar eigen inwoners in de toekomst niet verliezen. De woningbouwmarkt komt sinds de economische crisis weer aardig op gang, maar niet in Brabant. Daar moet een flinke slag geslagen worden, wil men de opgelopen achterstand inhalen. Met die boodschap opende de provincie afgelopen donderdag het debat over het doorbreken van de stagnatie van woningbouw in West-Brabant. Zij organiseerde dit samen met de Regio West-Brabant in het gemeentehuis van Steenbergen. Wethouder Lepolder kijkt terug op een leerzame middag, waaruit zij de conclusie trok dat haar gemeente het nog helemaal niet zo slecht doet.

Tijdens de debatmiddag gingen de wethouders wonen, ontwikkelaars, woningcorporaties, bouw- en andere marktpartijen met elkaar in gesprek over kansen en dilemma’s, het doorbreken van de stagnatie en de veranderende verantwoordelijkheden. Wethouder Petra Lepolder, tevens voorzitter van het Platform Wonen West-Brabant: “Het is erg zinvol om dit soort problematieken vanuit een 360 graden benadering met elkaar te beschouwen. Om te horen hoe een andere sector ergens over denkt zonder dat het primair om het vinden van een oplossing hoeft te gaan.”

Rekening houden

De middag werd geopend door Niek Bargeman, senior adviseur bevolking en wonen van de Provincie Noord-Brabant. Hij bood de aanwezigen een doorkijkje naar het jaar 2040 waarin met name het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen een enorme groei doormaakt. “Dat lijkt nog ver weg, maar woningen bouw je niet voor vijf jaar,” is de wethouder zich bewust. “Daarom moet je bij de bouwprojecten die nu van start gaan, rekening houden met de demografische ontwikkelingen in 2040.”

We komen er wel

Het aantal woningen dat gebouwd wordt in de provincie Noord-Brabant is bij lange na niet genoeg om aan de behoefte te blijven voldoen. Hoewel in den lande de bouwwereld weer op gang komt sinds de economische crisis, blijft deze provincie zichtbaar achter. Dat geldt ook voor de regio West-Brabant, “Dat betekent dat we moeten aanpakken,” concludeert de Steenbergse bestuurder. “We moeten zo snel mogelijk aan de bak om te voorkomen dat mensen straks naar elders vertrekken.” Steenbergen blijkt overigens wel een positieve uitzondering op de regel te zijn. “Waar de rest van Brabant maar tot 65% van de woningopgave komt; bereiken wij hier 84%. Daarmee zitten we nog niet aan het gewenste aantal, maar we komen er wel,” aldus Lepolder.

Inspelen op behoeften

Ook als het gaat om de invulling van bestaand vastgoed dat vrijkomt, scoort Steenbergen goed. De herontwikkeling van het oude stadskantoor en de transformatie van de voormalige Maria Regina naar woon-/zorgcomplex Reginahof zijn daar voorbeelden van. “Als gemeente zijn wij al langer bezig met het ombouwen van oude bestemmingsplannen naar nieuwe, meer flexibelere plannen. Daarmee lopen we voor op andere gemeenten. Het geeft ons de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoeften in de woningmarkt.”

Kwaliteit staat daarbij voorop. “Ik ben ervan overtuigd dat je alleen kwantiteit haalt als je kwalitatief bouwt. Met kwalitatief bedoel ik woningen die een aanvulling zijn op de bestaande voorraad, passend zijn bij demografische ontwikkelingen en aansluiten bij de vraag uit de markt,” aldus de wethouder.