Steenbergen Anders steunt verzoek om bomenkap

STEENBERGEN – Bewoners van de Kruispoort in Steenbergen willen af van de grote platanen voor hun deur. Zij vrezen dat de monumentale bomen geen lang leven beschoren zijn, zeker nu de kastanjes aan de andere zijde van de kerkmuur van de Nederlands Hervormde Kerk onlangs zijn gerooid. De bezorgde Steenbergenaren worden hierin gesteund door de fractie van Steenbergen Anders die het college verzoekt om zo snel mogelijk tot kap over te gaan.

De hoge bomen zijn de bewoners van de Kruispoort al jaren een doorn in het oog. Regelmatig vallen er kleinere en grotere takken uit wat hen doet vrezen voor de veiligheid van henzelf en de passanten in de straat. “Volgens de gemeente zijn de bomen gezond en hoeven om die reden niet weg,” aldus Tim Huisman fractievoorzitter van Steenbergen Anders. “Wij bekommeren ons echter meer om de veiligheid van onze inwoners dan om de bomen.” Een goede snoeibeurt kan volgens hem mogelijk ook al een oplossing zijn. “Het probleem is dat er alleen van onderaf aan gesnoeid is. Daardoor is het zwaartepunt volledig op de boomkroon komen te liggen. Daar komen nu al regelmatig grote takken uitvallen wat geen best teken is. Wanneer de wind bij een flinke storm vat krijg op die boomkrans, zie ik dat niet goed aflopen. Ik denk dat we de put beter kunnen dempen vóór het kalf verdrinkt.”

Alphen aan de Rijn

Onlangs werden de kastanjes aan de andere zijde van de muur van de Nederlands Hervormde Kerk gekapt. Zij waren slachtoffer van de bloederziekte die alleen deze bomensoort treft. Als gevolg van de kap heeft het regenwater afkomstig van het hoger gelegen kerkterrein nu vrij spel richting de straat. Door de bewoners wordt gevreesd voor het effect dat heeft op het wortelgestel van de platanen. “Ik wil me niet voorstellen wat er gebeurt als een van die grote jongens om gaat, maar ik denk dat we het moeten vergelijken met de kraan in Alphen aan de Rijn,” voorspelt Huisman.

Mochten de bomen gerooid worden, dan eist Steenbergen Anders wel dat er herplant plaatsvindt. “Uiteraard, want anders wordt het een kale bedoeling. Het is bovendien gewoon vaststaand beleid. Ik verwacht dan ook wel dat er een beetje flinke boom terugkomt. Maar wel een die past binnen het straatbeeld.”

Tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen