Steenbergen Anders en Volkspartij niet blij met collegebesluit platanen

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen voeren de motie van de Volkspartij en Steenbergen Anders om de platanen aan de Kruispoort te kappen niet uit. Het college wil wel een kapvergunning aanvragen (die hoogstwaarschijnlijk geweigerd wordt) en de bomen stevig snoeien. Volkspartij en Steenbergen Anders zijn ‘not amused’ over de beslissing en zullen er wethouder Zijlmans over bevragen tijdens de oordeelvormende vergadering van aanstaande woensdag.

Omdat de negen platanen op de ‘Waardevolle en monumentale bomenlijst’ staan, mogen ze enkel gekapt worden in uitzonderlijke situaties, zoals bij schade aan personen of gebouwen, bij ziekte van de boom of bij onveiligheid voor de omgeving. Deze situaties moeten gegrond aangetoond kunnen worden. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er geen onveilige situatie is aan de Kruispoort. Het college heeft ook geen argumenten om de bomen van de monumentale bomenlijst te halen. Hierdoor is het hoogstwaarschijnlijk dat een kapvergunning niet wordt verleend.

Democratisch recht

Om deels gehoor te geven aan de motie wil het college wel een kapvergunning indienen. “Hierdoor hebben belanghebbenden de mogelijkheid om hun democratisch recht uit te oefenen,” aldus B&W. “Bij weigeren of verlenen van de vergunning kan men bezwaar maken en hierdoor wordt het besluitvormingsproces transparant en het besluit door een onafhankelijke (rechterlijke) instantie getoetst.”

Wachten tot boom omvalt

Volgens Tim Huisman, fractievoorzitter van Steenbergen Anders, kiest het college bewust voor het pad van verlengen: “Linksom of rechtsom komen er bezwaarmakers die tot de Raad van State door zullen gaan. Daarmee wordt het proces maandenlang getraineerd. En tot die tijd duurt een onveilige situatie voort. Het is gewoon wachten tot een van die bomen omvalt.”

Schaamteloos

Hoewel het college niet verplicht is een aangenomen motie uit te voeren noemt Huisman het besluit “ronduit schaamteloos”.  “Ik vind dat het college in gebreke blijft door deze motie, die door een meerderheid van de democratisch gekozen partijen is aangenomen, niet uit te voeren.” Wat de gevolgen zijn, moet de toekomst uitwijzen. “We wachten eerst eens af wat de antwoorden van de wethouder in de oordeelvormende vergadering zijn. Wat we er dan in de besluitvormende vergadering in november mee doen, weet ik nu nog niet. Ik ben in ieder geval niet voornemens om motie op motie in te blijven dienen.”

Om de bomen te kunnen ‘kandelaberen’ (stevig snoeien) vraagt het college een omgevingsvergunning aan.

Afmelden

De gemeenteraad werd vorige week woensdag al in vertrouwen geïnformeerd over het collegebesluit. Volgens het persbericht van de Volkspartij en Steenbergen Anders zouden de bewoners afgelopen maandag dezelfde informatie krijgen. Zij voorzagen echter welke kant het op zou gaan en meldden zich voor deze bijeenkomst af met de mededeling dat zij willen dat er uitvoering aan de motie wordt gegeven.