Steenbergen Anders betreurt gebrek aan eenheid in coalitie

STEENBERGEN – Steenbergen Anders (StAn) is teleurgesteld in haar coalitiepartners CDA, D66 en in mindere mate ook de VVD. Volgens fractievoorzitter Jan Ooms van StAn vinden de andere coalitiepartijen het ‘beschermen’ van hun eigen wethouders belangrijker dan het nakomen van onderling gemaakte afspraken.

Bij uiteenlopende besluiten die de gemeenteraad de afgelopen maanden nam werd ook voor de buitenwacht steeds duidelijker dat het met de eensgezindheid binnen de coalitie niet altijd even goed gesteld is. Het meest opvallend kwam dit aan het licht bij de discussie over de speelautomatenverordening.

Voor Jan Ooms is de raadsvergadering van vorige week donderdag de directe aanleiding om het gebrek aan eenheid tussen de lokale  'regeringspartijen' aan de kaak te stellen. In die vergadering werd besloten over een aantal eenmalige uitgaven en bleef Ooms erop hameren dat deze niet uit de reserves van de gemeente gedaan mogen worden. Dat druist volgens hem volledig in tegen de afspraken die de coalitie bij aanvang van de lopende raadsperiode heeft gemaakt.

De fractieleider van Steenbergen Anders is ondanks zijn teleurstelling niet van plan om op een breuk in de coalitie aan te sturen. ,,Want dan zouden wíj onze afspraken niet nakomen. Maar het kan op deze manier nog wel eens een lang jaar worden tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen.''

Meer over dit onderwerp, inclusief reacties van de fractievoorzitters van de andere coalitiepartiojen, kunt u vandaag lezen in de Steenbergse Courant.