StAn: ‘Waar blijft evenredige spreiding statushouders over alle kernen?’

STEENBERGEN – De fractie van Steenbergen Anders heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het achterwege blijven van een evenredige verdeling van statushouders over de verschillende kernen van de gemeente, zoals eerder is afgesproken.

De partij vraagt zich af waarom B en W alle statushouders de afgelopen drie jaar alleen maar in de kernen Steenbergen en Dinteloord heeft gehuisvest, waarbij aangetekend dat er in 2014 vier ook een aantal van deze asielzoekers met een verblijfsvergunning is ondergebracht op de Welberg. En dit jaar verwacht het college ook nog iets meer dan een kwart van alle nieuwe statushouders in Nieuw-Vossemeer te huisvesten.

Ook wil fractievoorzitter Tim Huisman weten welke verdeling er voor de komende jaren op de planning staat en of het wel zo verstandig is om te kiezen voor de bouw van 15 semi-permanente woningen op Buiten de Veste, terwijl dit volgens Steenbergen Anders de onevenredige verdeling zal versterken.

De partij staat, voor alle duidelijkheid, positief tegenover de opvang van mensen in nood, maar wil er wel voor waken dat er een ‘dorp in een dorp’ of een ‘dorp in de stad’ ontstaat. Ook vraagt zij burgemeester en wethouders naar de stand van zaken van een Steenbergs Integratie Plan voor statushouders die hier (zijn) komen wonen.