‘Stadsstrandje moet er volgend voorjaar liggen’

STEENBERGEN – Teleurgesteld dat het winnende project van het jongerendebat voor eindexamenleerlingen van ’t R@velijn nog niet is uitgevoerd, heeft de voltallige gemeenteraad vanavond aan B en W opdracht gegeven om er uiterlijk volgend voorjaar voor te zorgen dat Steenbergen een stadsstrandje krijgt.

CDA-raadslid Jurgen Huijbregts diende hiertoe vanavond in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een motie in, die de steun kreeg van alle fracties. Huijbregts was de ‘coach’ van de leerlingen die het debat van afgelopen voorjaar wonnen en stak zijn teleurstelling over het uitblijven van de realisatie van het stadsstrandje niet onder stoelen of banken.

Hij was zeker niet de enige. Alle partijen waren het erover eens dat het vertrouwen in de politiek op deze manier een lelijke deuk heeft opgelopen, terwijl het jongerendebat nou juist was bedoeld om de jeugd niet alleen wegwijs te maken in het openbaar bestuur, maar ook om het vertrouwen in de overheid te verbeteren. ,,Nu bereiken we precies het tegenovergestelde,’’ constateerde raadslid Tim Huisman van Steenbergen Anders.

Wethouder Cors Zijlmans benadrukte dat van uitstel zeker geen afstel zal komen en gaf aan dat het ook tot spijt van B en W nog niet is gelukt om het project uit te voeren. De beoogde locatie, nabij het aquaduct, speelde hierbij een rol, maar daarvoor zijn volgens Zijlmans al wel alternatieven gevonden, bijvoorbeeld in het stadspark, dat toch nog een grote opknapbeurt gaat krijgen.

'Er moeten wel voorzieningen bij komen en activiteiten kunnen plaatsvinden'

,,Er komt echter meer bij kijken dan een paar vrachtwagens zand, want het moet wel smoel hebben en naar onze mening horen er ook voorzieningen bij en willen we graag dat er activiteiten kunnen plaatsvinden op zo’n strandje,’’ zo gaf hij aan waar de schoen wringt. In verband met de examenperiode, was het volgens hem bovendien niet gelukt om hierover met de betrokken leerlingen van gedachten te wisselen. ,,Inmiddels heeft de directeur van

’t R@velijn aangegeven dat hij er graag voor volgend schooljaar een project van wil maken in het kader van het nieuwe vak organisatiekunde.’’

De raad had liever gezien dat het strandje er was gekomen met behulp van de leerlingen die het hebben verzonnen, maar ondertussen van school af zijn. De politici zagen anderzijds ook wel in dat het voor dit jaar toch geen haalbare kaart meer is en besloten daarom in te zetten op volgend voorjaar. Wethouder Zijlmans zegde toe alles in het werk te zullen stellen om dat voor elkaar te krijgen.