Stadsraad is op zoek naar contactpersonen in iedere straat

STEENBERGEN – Stadsraad Steenbergen roept inwoners uit de kern Steenbergen op die willen fungeren als contactpersoon in hun straat. Hier kunnen oudere en kwetsbare mensen die hulp nodig hebben in deze coronatijd aankloppen voor een hulpvraag. Het e-mailadres van de stadsraad is: info@stadsraadsteenbergen.nl

Als de hulpvraag klein is, kan deze wellicht meteen worden uitgevoerd. Andere vragen worden doorgespeeld. Stadsraad Steenbergen werkt samen met de facebookgroep ‘Coronahulp Steenbergen’ en met WijZijn Steenbergen. Deze laatste organisatie heeft een coördinerende rol bij alle acties en burgerinitiatieven. Zo blijft er overzicht en kan er goed worden samengewerkt.
Overigens geeft de Stadsraad tips ingeval er misbruik plaatsvindt door mensen die gebruik maken van de situatie.
• Doe voor niemand open, tenzij je degene kent en vertrouwt. Bij twijfel: niet opendoen!
• Geef geen contant geld of een pinpas mee voor boodschappen.
• Open niet zomaar ieder mailbericht want ook op deze manier proberen criminelen binnen te komen. Ook hier geldt: bij twijfel niet openen!
Vertrouw je het niet? Bel de politie: 0900 8844 of voor doven en slechthorenden: 0900 1844.
In andere gevallen: Bij een noodsituatie: bel 112 en bij vragen over Corona, zorgen, praktische hulp, of gewoon behoefte een praatje: WijZijn Steenbergen, op werkdagen: 0167-750850, welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl voor een vraag die geen haast heeft.