Stadsarcheologen tonen zeldzaam pelgrimsinsigne van Sint Ontcommer

STEENBERGEN – Stichting Stadsarcheologie Steenbergen houdt zondag 16 oktober, tijdens de Nationale Archeologiedagen, weer een open dag in haar onderkomen aan het Doornedijkje 50, waar dan niet alleen de vaste collectie valt te bezichtigen, maar voor de gelegenheid ook een pelgrimsinsigne van Sint Ontcommer tentoon wordt gesteld.

Dit zeldzame kleinood is voor één dag aan de Steenbergse stadsarcheologen in bruikleen gegeven uit de collectie van de familie Van Beuningen uit Langbroek. Het insigne had in de late Middeleeuwen voor Steenbergen een belangrijke profane betekenis. Om het te kunnen kopen, ondernamen gelovigen in die tijd een pelgrimstocht naar onze stad. Wetenswaardigheden over het insigne en het gebruik ervan zijn bij de stichting bekend en worden graag gedeeld met de belangstellenden, die van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom zijn. Toegang gratis. Voor nadere informatie: www.archeologiedagen.nl/activiteiten/sint-ontcommer-onder-de-aandacht/