Stadsarcheologen blij met motie StAn

STEENBERGEN – De schilder doet al een rondje rond het gebouw om vanuit zijn vakgebied te bepalen welke werkzaamheden er moeten gebeuren aan het onderkomen van de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen aan het Doornedijkje in Steenbergen. Het zal ongetwijfeld een fikse lijst worden, want het is inmiddels ruim twaalf jaar geleden dat het gebouw voor het laatst in de verf werd gezet. De archeologen zijn niet voor niets zeer gelukkig met de motie die Steenbergen Anders afgelopen donderdag indiende en gesteund zag door een meerderheid van de gemeenteraad.

“Het is nu aan ons om inzichtelijk te maken om welke kosten het gaat”, aldus Chris Duijvestijn, secretaris van de stichting. In 2003 verhuisden de stadsarcheologen van de Wouwsestraat naar het Doornedijkje waar zij hun intrek namen in de voormalige noodslachterij. Met man en macht werd het pand door vrijwilligers opgeknapt en kon het weer jaren vooruit. Inmiddels zijn die jaren echter verstreken en is het tijd voor groot onderhoud. Geld is er echter niet aangezien de stichting het met de jaarlijkse 400 euro gemeentelijke subsidie bij lange na niet redt. Mogelijkheden om geld te vergaren ziet zij niet. “We zijn een stichting en kennen dus geen leden; bovendien hebben wij niets om te verkopen”, legt Duijvestijn uit. 

Onderzoek Jacintha-school

Anderzijds zijn de archeologen hun gewicht in goud waard wanneer het gaat om behoud van Steenbergs erfgoed.  “Wanneer men bij een nieuwbouwproject archeologische waarden verwacht, worden wij eigenlijk altijd bij de opgravingen betrokken via het gespecialiseerde onderzoeksbureau dat de werkzaamheden uitvoert. Dat betekent heel wat graafwerk en onderzoek; allemaal vrijwilligerswerk.” Een goed voorbeeld daarvan is het bodemonderzoek dat momenteel plaatsvindt aan de Ram van Hagedoornstraat in Steenbergen. Bij opgravingen op de locatie van de voormalige Jacintha-kleuterschool zijn fundamenten ontdekt die waarschijnlijk toebehoorden aan een oude stadsmuur. De plaatselijke archeologen zijn hier bijzonder actief bij betrokken geweest.

De stichting hoopt voor de winter al het een en ander uit te kunnen laten voeren aan hun stichtingshuis. Met name de ketel is hoognodig aan vervanging toe.

Foto: Dasja Abresch©Steenbergse Courant