Stadlander ontziet laagste inkomens opnieuw bij jaarlijkse huurverhoging

STEENBERGEN – De jaarlijkse huurverhoging wordt bij woningcorporatie Stadlander bij 9300 huishoudens slechts verhoogd met de inflatie van 2,6 procent. De huurverhoging voor 2800 huishoudens bij wie in 2019 de gemeentelijke belastingen zijn kwijtgescholden krijgen dit jaar geen huurverhoging.

Ook ziet Stadlander dit jaar af van een inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een inkomen boven de 43.574 euro. Dit zijn de zogenaamde scheefwoners. Die groep ziet Stadlander afnemen door passend toe te wijzen. En voor 150 huurders past Stadlander eveneens geen huurverhoging toe. Het gaat hier om huurders die een laag inkomen hebben en een relatief hoge huur betalen (meer dan 619 euro). Daarnaast wordt voor enkele huurders de huur zelfs verlaagd zodat zij in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de totale huursom die Stadlander ontvangt stijgt met 1,8 procent, terwijl de inflatie 2,6% bedraagt. De stijgende kosten voor onderhoud en beheer worden opgevangen vanuit de reserves.

Overleg met huurdersbelangenverenigingen

De huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) zijn nauw betrokken geweest bij de invulling van de jaarlijkse huurverhoging.
Bert van Beers, voorzitter van het Platform van HBV’s geeft een reactie: “We hebben begrip voor de huurverhoging die Stadlander doorvoert. Er komt nog heel veel op ons af als gevolg van het Klimaatakkoord. Alle woningen zullen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Daar kunnen we niet op wachten, dus het is goed dat Stadlander doorgaat met de verduurzaming van haar woningen. We hebben wel onze zorgen uitgesproken voor huurders die net boven de kwijtscheldingsgrens zitten. Dat is een groep die we niet uit het oog mogen verliezen. In de nieuwe prestatieafspraken met Stadlander zullen we daar aandacht voor vragen.”

Corona-crisis

“De aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging valt op een ongelukkig moment. Middenin de Corona-crisis. Een onzekere tijd, ook voor veel van onze huurders. We snappen de zorgen die bij hen leven. Stadlander heeft daarom goed nagedacht of de huurverhoging dit jaar moet doorgaan. We hebben besloten om de huur toch volgens het normale beleid te verhogen. We beperken de huurverhoging al een aantal jaar. Ook dit jaar benutten we niet alle ruimte die we krijgen vanuit het ministerie. Onze investeringen gaan ondanks de huidige crisis gewoon door. We blijven ook nu hard werken aan de verduurzaming van onze woningen en de leefbaarheid in onze wijken en kernen.
Huurders die door de Corona-crisis in de problemen komen, kunnen met ons contact opnemen. Omdat iedere situatie uniek is, leveren we voor deze huurders zoveel mogelijk maatwerk. Geen enkele huurder zal als gevolg van de Corona-crisis door Stadlander uit huis worden gezet”, zo laat de woningcorporatie weten.