Stadlander en Woonkwartier nemen woningen over van Woningstichting Geertruidenberg

STEENBERGEN / DINTELOORD – Acht woningstichtingen uit Noord-Brabant nemen woningen over van Woningstichting Geertruidenberg (WSG). Onder deze stichtingen ook Stadlander en Woonkwartier. Na de overdracht van de woningen blijft er nog een restschuld van 541 miljoen euro, waarvoor WSG saneringssteun heeft aangevraagd.

In 2011 kwam Woningstichting Geertruidenberg (WSG) zwaar in de problemen. Door het instorten van de woningmarkt ontstonden forse financiële problemen door de grote hoeveelheid grondaankopen die WSG had gedaan en die met vreemd kapitaal waren gefinancierd. Om de huurders een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen is gezocht naar een oplossing. Die is gevonden in de overname, in een eenmalige saneringssubsidie (305 miljoen tot maximaal 386 miljoen) en in financiële steun via heffingen door alle Nederlandse woningcorporaties.
Acht Brabantse woningcorporaties nemen nu bijna 4800 ‘verhuureenheden’ over. Daarvan gaan er 487 naar Woonkwartier (woningen in Halderberge en Moerdijk) en 109 naar Stadlander (woningen in Steenbergen).